Argüman

Arguman, karmaşık analizde bir fonksiyon. Z-düzleminde pozitif reel eksenle karmaşık sayının bulunduğu noktayı merkeze bağlayan doğru arasındaki açıdır. Cebirde, şeklinde bir karmaşık sayının argümanı herhangi bir reel değerdir, r herhangi bir reel sayı ve

olmak üzere. Şekil 1'de bir örnek üzerinde argüman gösterilmiştir.
Şekil 1: φ değişkeni ve r mutlak değeri, karmaşık düzlemdeki bir noktanın konumudur. Noktanın kutupsal ifadesi şöyledir: veya .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.