Arap-Bizans savaşları

Doğu Roma İmparatorluğu'nun Muhammed, Raşidun Halifeliği ve Emevîler dönemindeki İslam orduları ile yaptığı savaşlardır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.