Arabesk (sanat)

Arabesk (Fransızca: arabesque), "Arap etkinliği" anlamına gelmektedir. Endülüs başta olmak üzere Arap mimarisinde rastlanan ince taş girişik işleme ve bezemeleri sanatıdır. Genelde birbiri içine geçiş karmaşık geometrik ve bitkisel şekillerden oluşur. Arap sanatının diğer unsurlarına da zaman zaman arabesk denebilmektedir. Örneğin; Arap kaligrafisi de bir tür arabesktir.

Emevi Camii'nde (Şam, Suriye) filiz, palmet ve yarım palmetlerden oluşan arabesk kabartma
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.