Arı Ülke Budizmi

Arı Ülke Budizmi (Çince: 淨土宗, Jìngtǔzōng; Japonca: 浄土宗, Jōdoshū; Korece: Hangıl: 정토종, jeongtojong; Vietnamca: 浄土宗, Vietnamca: Tịnh Độ Tông), ya da Amidizm, Mahayana Budizmi'nde belli başlı okullardan biridir. Günümüzde Zen Budizmi ile birlikte Doğu Asya'da oldukça popülerdir; ve özellikle de Çin Budizmi'ne bağlı keşişler tarafından Chan (Zen) ve diğer uygulamalarla birlikte karışık olarak uygulanır.[1]

Amitābha Buddha ve iki bodhisattva (sağda Avalokiteśvara ve solda Mahāsthāmaprāpta) Meinong, Kaohsiung, Tayvan

Budizm

Budizm
Budizm kronolojisi

Budizm Kavramları
Pratitya-samutpada
Üç Hazine
Dört Yüce Gerçek
Sekiz Aşamalı Asil Yol
Nirvāna

Önemli Kişiler
Buda
Gotama Buda
Bodhisattva

Yörelere göre Budizm
Güneydoğu Asya Budizmi
Çin Budizmi
Tibet Budizmi
Batı Budizmi
Japon Budizmi

Üçlü Budizm
Theravada
Mahāyāna
Vajrayāna

Budizmin Yazılı Kaynakları
Tripitaka
Pali Derlemesi
Vinaya
Pali Suttaları
Mahayana Sutraları
Abhidharma
Budist Tantra

Budist Kültürü

İnanç ve adanmanın ön plana çıktığı bu anlayış Amitābha Buddha'ya odaklanmıştır. Arık Ülke uygulaması tarih boyunca Mahayana Budist geleneğinin bir parçası olarak anlaşılmış, 13. yüzyılda Japonya'da Kamakura döneminde ayrı bir okul veya mezhep olarak ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  1. Welch, Practice of Chinese Buddhism, Harvard, 1967, page 396
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.