Apamea Antlaşması

Apameia Antlaşması, Romalılarla Büyük İskender'in komutanlarından Antiokhos arasında MÖ 188 yılında imzalanan antlaşmadır. Antlaşma neticesinde Bergamalıların, Selevkosların ve Romalıların Pamfilya toprakları içerisindeki sınırları tespit edildi. Roma III. Antiokus için ağır şartlar getirdi, savaş tazminatı olarak 15 bin talent gümüş (405 ton) ödemek, donanımda kucultme , Anadolu'daki topraklarını büyük bir kısmını Pergamon ve Rodos'a bırakmak ve devleti 4'e bölerek sonuclandırdı.

[1]

  1. "Kaynakça". Alperen özbek.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.