Antiochia ad Pyramum

Antiochia ad Pyramum (Grekçe: Ἀντιόχεια πρὸς τὸν Πύραμον) Anadolu'da Kilikya'daki Pyramos (günümüzde Ceyhan) Nehrinin yanında yer almış antik kenttir. Magarsa'nın yerine inşa edilmiştir. Şehrin kalıntıları, Adana'nın Karataş ilçesinden birkaç kilometre uzakta, Karataş yarımadasında yer almaktadır. Ceyhan'ın yatağı antik zamanlardan bu yana yer değiştirmiş olduğundan şehir artık nehrin kıyısında yer almamakta, nehir şehrin oldukça batısından akmaktadır. Eskiden önemli bir merkez olan Mallus, Antiochia ad Pyranum'dan birkaç km içeride, Ceyhan'ın kıyısında yer almaktadır.

Kaynakça

    • Blue Guide, Turkey, The Aegean and Mediterranean Coasts (0-393-30489-2), p. 563
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.