Antik Yunan matematikçilerinin zaman çizelgesi

Bu, "Antik Yunan matematikçilerinin zaman çizelgesi"dir. (ayrıca bkz. Antik Yunan matematikçilerinin kronolojisi).

Zaman çizelgesi

Tarihçiler geleneksel olarak Yunan Matematiğinin başlangıcını, yeşil çizgi ile gösterilen MÖ 600'e Miletli Thales çağına (y. MÖ 624–548) uygun olarak yerleştirirler. MÖ 300'deki mor çizgi, Öklid'in Elemanları'nın ilk yayınlandığı yaklaşık yılı gösterir. MS 300, kırmızı çizgi, antik çağlardaki son büyüklerden biri olan Yunan matematikçi İskenderiyeli Pappus (y.290-y.350 MS)'a referans verir. Düz kalın siyah çizgi, Anno Domini (AD) sisteminde yer almayan milat'ı (sıfır yılını) göstermektedir.

Leon (matematikçi)Kilikyalı SimpliciusAscalonlu EutociusBoethiusAnthemios (matematikçi)Neapolisli Marinusİsidoros (matematikçi)Larissalı DomninusProklosHypatiaİskenderiyeli TheonAntinouplisli Serenusİskenderiyeli Pappusİznikli SporusPorfiriosDiophantusBatlamyusSmirnili Theonİskenderiyeli MenelausNicomachusİskenderiyeli HeronCleomedesSosigenesGeminusPoseidoniusSidonlu ZenoBitinyalı TheodosiusPerseus (matematikçi)HypsiclesHipparkosZinodoros (matematikçi)Diocles (matematikçi)DionysodorusApollonios (Pergeli matematikçi)EratosthenesFilonNicomedes (matematikçi)Sisamlı CononHrisipposKtesibiosArşimetSisamlı AristarkusÖklidRodoslu EudemosDicaearchusÇandarlılı AutolycusCallippusYaşlı AristaeusMenaechmusDinostratusXenocratesKnidoslu EudoxusThymaridasTheaetetus (matematikçi)ArhitasAbderalı BionKaradeniz Ereğlili BrysonDemokritosHippiasCyreneli TheodorusFilolaosHipokratHippasusOenopidesElealı ZenonAnaksagorasPisagorTheano (filozof)Thales

Matematikçi Larissalı Heliodorus, muhtemelen Batlamyus'dan sonra MS 3. yüzyılda yaşadığı zamanın belirsizliği nedeniyle listeye eklenmemiştir.

Önemli matematikçiler ve keşiflerine genel bir bakış

Bu matematikçilerden çalışmaları öne çıkanlar şunları içermektedir:

 • Sisamlı Aristarkus (y.310-y.230 MÖ), Güneş'i bilinen evrenin merkezine, Dünya'nın etrafında dönerek yerleştiren bilinen ilk güneş merkezli modeli sundu. Aristarchus "merkezi ateşi" Güneş'le özdeşleştirdi ve diğer gezegenleri Güneş'in etrafındaki doğru uzaklık sırasına göre yerleştirdi.[3] On the Sizes and Distances adlı eserinde, Güneş ve Ay'ın boyutlarını ve ayrıca bunların [[Dünya]'ya Dünya'nın yarıçapı cinsinden mesafelerini hesaplar. Ancak, Eratosthenes (y.276-y.194/195 MÖ) Dünya'nın çevresini hesaplayan ilk kişiydi. Poseidonius (y.135-y.51 MÖ) ayrıca Dünya'nın çapının yanı sıra Güneş ve Ay'ın çaplarını ve mesafelerini de ölçtü; Güneş'in çapının ölçümü, Aristarchus'unkinden daha doğruydu ve modern değerden yaklaşık yarı yarıya farklıydı.
 • Öklid (MÖ 300 dolayları), aksiyomatikleştirilmiş tümdengelimli sistemlerin ilki veya en azından ilklerinden biri olan Öğeler adlı inanılmaz derecede etkili bilimsel çalışmasından dolayı genellikle "geometrinin kurucusu"[4] veya "geometrinin babası" olarak anılır.
 • Pergeli Apollonius (y.240-y.190 MÖ), konik kesitler üzerine çalışması ve 3 boyutlu uzayda geometri çalışmasıyla tanınır. En büyük antik Yunan matematikçilerinden biri olarak kabul edilir.
 • Hipparkos (y.190-y.120 ) trigonometri[8]'nin kurucusu olarak kabul edilir ve ayrıca küresel trigonometri ile ilgili çeşitli problemleri çözmüştür. Güneş ve Ay'ın hareketi için niceliksel ve doğru modelleri ve keşfi hayatta kalan ilk kişiydi. On Sizes and Distances adlı çalışmasında, Güneş ve Ay'ın görünen çaplarını ve Dünya'dan uzaklıklarını ölçtü. Ayrıca Dünya'nın devinimini ölçtüğü de biliniyor.
 • Diophantus (y.201/215-y.285/299 MS) cebirsel denklemlerin çözümü ile ilgilenen Arithmetica adlı eseri yazdı ve ayrıca modern sembolik cebirin habercisi olan Sembol-söz karışımı (Senkoplu) cebri tanıttı. Bu nedenle, Diophantus bazen Muhammed bin Musa el-Hârizmî ile paylaştığı bir unvan olan "cebrin babası" olarak bilinir. Diophantus'un aksine, el-Harizmi esas olarak tam sayılarla ilgilenmiyordu ve ikinci dereceden denklemleri ve bazı yüksek dereceden cebirsel denklemleri çözmek için kapsamlı ve sistematik bir açıklama verdi. Bununla birlikte, Harizmi sembolik veya senkoplu cebir kullanmak yerine "sözlü (retorik) cebir" veya eski Yunanca "geometrik cebir" (eski Yunanlılar, bazı belirli cebirsel denklem örneklerini uzunluk ve alan gibi geometrik özellikler açısından ifade etmiş ve çözmüşlerdi, ancak bu tür problemleri genel olarak çözmediler yalnızca belirli örnekler üzerinden çözdüler). "Geometrik cebir"e bir örnek olarak şu ifade verilebilir: belirli bir alana sahip bir üçgen (veya dikdörtgen, vb.) verilir ve ayrıca kenarlarından bazılarının (veya diğer bazı özelliklerinin) uzunluğu verilir, kalan kenarın uzunluğunu bulun/cevabı geometri ile kanıtlayın). Böyle bir problemi çözmek genellikle bir polinomun köklerini bulmaya eşdeğerdir.

Büyük İskender'in y.330 MÖ fetihleri, Yunan kültürünün Akdeniz bölgesinin çoğuna, özellikle Mısır, İskenderiye'de yayılmasına yol açtı. Yunan matematiğinin Helenistik döneminin tipik olarak MÖ 4. yüzyıl başlangıcı olarak kabul edilmesinin nedeni budur. Helenistik dönemde, Akdeniz bölgesinin çeşitli yerlerinden Yunan etkisi altındaki birçok matematikçi (diğer insanlarla birlikte) Yunan dilini ve bazen de Yunan kültürünü benimsemiştir. Sonuç olarak, bu dönemdeki bazı Yunan matematikçiler etnik olarak Yunan olmayabilir (modern Batı etnisite kavramı ile ilgili olarak). Ne olursa olsun çağdaşları onları Yunan olarak görüyordu.

Ayrıca bakınız

Notlar

 1. Boyer 1991, "Ionia and the Pythagoreans" s. 43
 2. Calinger, Ronald (1982). Classics of Mathematics. Oak Park, Illinois: Moore Publishing Company, Inc. s. 75. ISBN 0-935610-13-8.
 3. Draper, John William (2007) [1874]. "History of the Conflict Between Religion and Science". Joshi, S. T. (Ed.). The Agnostic Reader. Prometheus. ss. 172-173. ISBN 978-1-59102-533-7.
 4. Bruno, Leonard C. (2003) [1999]. Math and Mathematicians: The History of Math Discoveries Around the World. Baker, Lawrence W. Detroit, Mich.: U X L. ss. 125. ISBN 978-0-7876-3813-9. OCLC 41497065.
 5. John M. Henshaw (10 Eylül 2014). An Equation for Every Occasion: Fifty-Two Formulas and Why They Matter. JHU Press. s. 68. ISBN 978-1-4214-1492-8. Archimedes is on most lists of the greatest mathematicians of all time and is considered the greatest mathematician of antiquity.
 6. Hans Niels Jahnke. A History of Analysis. American Mathematical Soc. s. 21. ISBN 978-0-8218-9050-9. Archimedes was the greatest mathematician of antiquity and one of the greatest of all times
 7. O'Connor, J.J.; Robertson, E.F. (February 1996). "A history of calculus". University of St Andrews. 15 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2007.
 8. C. M. Linton (2004). From Eudoxus to Einstein: a history of mathematical astronomy. Cambridge University Press. s. 52. ISBN 978-0-521-82750-8.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.