Anti-Yahudilik

Anti-Yahudilik (İbranice: נגד יהדות), Yahudi dini inanç ve geleneklerine karşı duyulan karşıtlık ve nefrettir. Günümüzdeki çoğu araştırmacıya göre Anti-Yahudilik, Antisemitizm'in bir koludur.[1]

Roma'daki Titus Takı'nın iç duvarında resmedilen İkinci Tapınak'ın yağmalanması.

Tarihi

Tarih boyunca Anti-Yahudiliğe örnek verilebilecek pek çok olay yaşanmıştır. Örneğin Roma İmparatoru Hadrianus'un, imparatorluk sınırları dahilinde sünneti yasaklamasıdır. Selahaddin Eyyubi, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Kudüs'te Tevrat ve Zebur nüshalarını törenle yaktırmıştır. 1453'de, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra, politika amacıyla Doğu Ortodoks Kilisesi'nin güvenini kazanmak için Katoliklere ve Yahudilere kısıtlamalar getirmiştir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.