Anterior komünikan arter

Anterior komünikan arter (AcomA) insan beyninde her iki anterior serebral arterleri (ACA) biribirine bağlayan bir arterdir. Bu arter iki beyin yarımküresini ayıran longitüdinal fissürün tanabında bulunur. Bu arter bazen her iki ACA'yı bağlayacak ve tek bir gövde halini almasını sağlayacak şekilde farklılıklar gösterebilir. Bu düzeyde bazen tam bir AcomA yapısı yerine her iki ACA'yı birbirine bağlayan pencereler şeklinde bağlantılar da olabilir. Büyüklüğü ortalama 4 mm olmasına rağmen çok fazla değişkenlik gösterir. Anteromedial perforan dallara sahiptir ama bu dalların birçoğu direkt olarak ACA'dan çıkar. AcomA beyin tabanında halkasal bir yapı olan poligonunun bir parçasıdır.

Anterior komünikan arter
Willis poligonu şematik gösterimi
Latince isim Arteria communicans anterior
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2776674566
TA 4517
FMA 50169

Patoloji

Acoma Willis poligonu üzerinde kafa içi anevrizmaların en sık görüldüğü konumdur.[1] optik kiazma ile yakın ilişkilidir. Büyük tümörlerinde optik kiazmaya bası yaparak görme problemleri (bitemporal hemianopsi) ortaya çıkmasına sebep olabilir.[2]

Beyin beslenmesini sağlayan atardamaların alttan görünümü. Sağ ön temporal lob ve sağ beyincik kısmen çıkarılmıştır. AcomA ön ve ortada bulunmaktadır.

Kaynakça

  1. Beck, Beck (Ocak 2006). "Size and location of ruptured and unruptured intracranial aneurysms measured by 3-dimensional rotational angiography". Surgical neurology. 65 (1). ss. 18-25; discussion 25-7. doi:10.1016/j.surneu.2005.05.019. PMID 16378842.
  2. Aoki, Aoki (Mart 1988). "Partially thrombosed aneurysm presenting as the sudden onset of bitemporal hemianopsia". Neurosurgery. 22 (3). ss. 564-6. doi:10.1227/00006123-198803000-00021. PMID 3362325.

Harici bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.