Anterior inferior serebellar arter

Anterior inferior serebellar arter (AICA) beyinciği besleyen 3 atardamardan biridir. Baziller arterin beyin sapı ile pons bileşkesi hizasında her iki taraftan çıkar. Seyri değişiklik göstermekle birlikte beyinciğin üst alt kısmına doğru dallar verir ve burada vertebral arterin dalı olan posterior inferior serebellar arter (PICA) ile anastomoz yapar. İnsanların çoğunda Labirintin arter AICA'nın dalı olsa da baziler arterden de çıkabilir. AICA'nın beslediği alanlar PICA'nın baskınlığına göre değişebilir. Sıklıkla beslediği alanlar beyincik ön-alt kısmı, flokkulus, orta serebellar pedinkül ce ponsun alt-dış kısmını besler.[1]

anterior inferior serebellar arter
Beyinciği besleyen arterlerin beslediği alanlar farklı renklerde gösterilmiştir
Anterior inferior serebellar arterin dağılımı ve beslediği alanlar
Latince isim arteria inferior anterior cerebelli
Kaynak yapı Baziler arter
Hedef yapı beyincik
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2776318020
TA 4550
FMA 50544

Klinik önem

AICA damar tıkanıklıkları nadir görülür. Görüldüğü durumlarda lateral pontin sendrom, diğer adıyla AICA sendromu ortaya çıkar. AICA sendromunda ani başlangıçlı bulantı ve kusma, vestibüler çekirdek hasarına bağlı vertigo, nistagmus, hasarın doluğu tarafa doğru düşme, trigeminal sinirin duyu çekirdeğindek hasara bağlı yüzde duyu kaybı, fasiyal sinir çekirdek hasarına bağlı fasiyal paralizi, kohlear çekirdek hasarına bağlı da işitme kaybı ortaya çıkar.[2][3][4]

Kaynakça

  1. Gaillard, Frank. "Anterior inferior cerebellar artery | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org". Radiopaedia. 26 Haziran 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2020.
  2. ATKINSON, ATKINSON (Şubat 1952). "The effects of occlusion of the anterior inferior cerebellar artery". Annals of the Royal College of Surgeons of England. 12 (2). ss. 126-35. PMID 13017512.
  3. Amarenco, Amarenco (Şubat 1990). "Cerebellar infarction in the territory of the anterior and inferior cerebellar artery. A clinicopathological study of 20 cases". Brain : a journal of neurology. Cilt 113 ( Pt 1). ss. 139-55. doi:10.1093/brain/113.1.139. PMID 2302529.
  4. Deschauer, Deschauer (Mart 1998). "[Hearing loss as the leading symptom in anterior inferior cerebellar artery infarction]". Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie. 66 (3). ss. 109-12. doi:10.1055/s-2007-995245. PMID 9565760.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.