Antakya Patriği

Antakya Patriği Antakya piskoposu tarafından taşınan geleneksel unvan. Geleneksel Hristiyan olmuş ilk putperestlerin "gözetmeni" (ἐπίσκοπος, episkopos, piskopos kelimesinden türemiştir) olarak görev yapmışlardır. Bu nedenle erken dönem Hristiyanlık içerisinde birincil önem taşıyan bir makamdır. Bu piskoposluk bölgesi, başlangıçtan günümüze korunan çok az kiliseden biridir. Bugün beş kilise Antakya Patriği ünvanını kullanmaktadır: Süryani Ortodoks Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi, Melkit Yunan Katolik Kilisesi ve Maruni Kilisesi ayrıca tarihsel olarak Antakya Latin Patrikhanesi vardır.

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 7/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.