Anoksi

Anoksi bir organizmanın dokularının tümüyle oksijensiz kalması.[1] Genel prensip olarak "parsiyel oksijen basıncı" 0.2 barın altına indiğinde anoksiden sözedilir. Dokularda yeterince oksijen bulunmamasına ise hipoksi denir.[1]

Hipoksi ve anoksi durumlarında genellikle kalp ve beyinde dokusal ağrılar başlar. Akut anokside beyindeki dokuların yaşama süresi, yani beynin ölümü 4-8 dakika arasında gösterilir. Bilinçli olarak nefes tutma rekorlarında bu sürenin üzerine çıkılabildiği görülmüştür. Anoksi anoksemi olmaksızın da meydana gelebilir.

Kaynakça

  1. "hypoxia." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.