Halkalı solucanlar

Vikipedi:Taksokutu
Halkalı solucanlar

Toprak solucanı
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Animalia
Üst şube: Lophotrochozoa
Şube: Annelida
Lamarck, 1809
Sınıflar ve Alt sınıflar
  • Altsınıf Acanthobdellida
  • Altsınıf Branchiobdellida
  • Altsınıf Hirudinea
  • Sınıf Myzostomida
  • Sınıf Archiannelida (polyphyletik)
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Halkalı solucanlar ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.
Wikispecies'te Halkalı solucanlar ile ilgili detaylı taksonomi bilgileri bulunur.
Polychaeta
"Deniz solucanlarının türleri"
Das Meer by M. J. Schleiden (1804–1881)

Halkalı solucanlar (Annelida) Polymera olarak da bilinir. Segmentleri dıştan belirgin olarak görülen bir omurgasız hayvanlar şubesidir.

Deniz, tatlı su ve karalarda yaşarlar. Vücut uzun ve segmentlidir. Vücut segmentler septum adı verilen bölmelerle birbirlerinden ayrılmıştır. Baş bölgesine prostomium, posterior uca ise pigidium adı verilir. Prostomium ile pigidium birer segment değildirler. En yaşlı segment başın hemen arkasındaki segmenttir. Çeşitli organlar her segmentte tekrarlanır.

Protostome grubuna dahillerdir. Gerçek sölom bulunur. Sölomları şizosöl (Schizocoelous) tiptir. Boşaltım organları segmental sıralanmış nefridium’lardır. Vücudun ön ve arka uçlarındaki birkaç segment hariç, her segmentte bir çift nefridium bulunur.

Vücut yüzeyi ince esnek kutikula ile kaplıdır. Bazılarında kitinden kıllar bulunur. İp merdiven sinir sistemi gelişmiştir.

Prostomiumun sırt tarafında iki loplu bir beyin gangliyonu vardır. Duyu organları kimyasal duyu organları ve gözlerden ibarettir. Kapalı dolaşım sistemi bulunur. Annelidler hermafrodit hayvanlardır. Gonadları gayet basit yapılıdır. Rejenerasyon özellikleri çok iyi gelişmiştir. 9 bin türü bulunur. Bir kısmı mikroskobiktir.

Annelida'da vücut planı

Sınıfları


This article is issued from Vikipedi - version of the 9/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.