Anlam

Anlam ile şu maddeler kastedilmiş olabilir:

  • Anlam (dilbilim), bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne
  • Anlam (mantık), bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
  • Anlam (moleküler biyoloji)
  • Hayatın anlamı, insan varlığının doğası ile ilgili bir kavram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.