Angajman kuralları

Angajman kuralları, askerî unsurların kuvvet kullanımı sırasında uyması gereken yasa veya kuralları tanımlayan kavram. Kavrama ilk defa, 1958'de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms adlı sözlükte yer verilmiştir.[1]

Kaynakça

  1. Pamuk, İsmail (2012). "Angajman Kuralları: Tanımı, Kapsamı ve Uygulamasına İlişkin Bir İnceleme" (PDF). Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülten. 32. cilt (2. sayı). s. 113.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.