Androloji

Androloji (Yunanca: Andros (erkek) ve Logos (bilim)), erkek ve kadının cinsel sağlığı, erkek kısırlığı, mikropenis ve bununla ilgili tüm anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel araştırmaları inceleyen tıp dalı.

Eril üreme sistemi

Erkekbilim olarak çevrilse de, erkek ve kadın cinsel fonksiyonlarının benzerlikleri ve birbirlerini tamamlayan özellikler taşımaları nedeniyle kadın cinsel fonksiyonlarını da inceler. "Kadın olmadan erkek, erkek olmadan kadın cinselliği olmaz" prensibini kullanır.

Androloji, üroloji biliminin bir alt dalı konumundadır. Gerçekte de üroloji ve androloji aynı anatomofizyolojik alanda işlev görmektedirler.

Anadolu, Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde cinsellikle ilgili birçok eser bulunmaktadır. Bu dönemlerde cinsellik tanrısal bir güç olarak değerlendirilmiştir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.