Anav Kültürü

Koordinatlar: 37°53′N, 58°32′E


Änew

Ak Buğday Müzesi

Anav Kültürü

Türkmenistan'daki konumu

Koordinatlar: 37°53′K 58°32′D / 37.883°K 58.533°D / 37.883; 58.533
Nüfus
 - Toplam 9,332 [1]

Anav Kültürü (M.Ö. 4000 - M.Ö. 1000 [2] ), bugünkü Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarında Anav bölgesinde yapılan kazılarda bulunmuş Türk kültür bölgesidir.

Güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılmış evler, at, koyun, sığır besiciliğinin ve çiftliğin yapıldığını gösteren kalıntılar yer almaktadır. Türk kültürünün önemli bir belirleyicisi olan atın Anav kültüründe bulunması bu kültürün Proto-Türk kültürü olduğunun öncelikli delillerinden biridir.[3]

Tarihleme

Bu kültürün başlangıcı, kazılarda bulunan eşyalara uygulanan karbon-14 elementinin radyoaktif yarılanma ömrü testlerine dayanılarak en eski M.Ö. 7000 ile M.Ö. 5000 yılları arasına tarihlenir.[4] Başka kaynaklara göre hatta M.Ö. 10000 ile M.Ö. 9000 yılları arasına tarihlenebilir.[5]

Bulgular ve Özellikler

Kazılar sonucunda bu kültür çevresindeki insanların, yerleşik oldukları, tuğladan yapılma evlerde oturdukları, dokumacılık, toprak ve bakır işlemeciliği, koyun, keçi, sığır ve deve besledikleri ve bununla birlikte tarım da yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Bazı tarihçiler tarafından Anav kültürü ile Ön Türkler arasında bağlantı olabileceği öne sürülmüştür. Bunun delili olarak gösterilebilecek olgu ise atın Anav Kültüründe bulunmasıdır. [3] [6][7] [8]

Türk dilinin ilk ansiklopedik sözlüğü olan Divânu Lügati't-Türk'te, "Kuş kanadıyla; Türk atıyla" şeklinde kaydedilen deyimle, kanatsız kuş olamayacağı gibi, Türk'ün de atının, kuşun kanadı kadar kendisini tamamladığını ifade etmektedir. Tarihte, Türkler kadar atıyla bütünleşmiş ikinci bir millet yoktur. Çin, Antik Yunan, Bizans, Rus, Süryani ve İslam kaynaklarında Türklerin at üstünde yeyip içtikleri, alışveriş yaptıkları, sohbet ettikleri ve uyudukları anlatılmıştır. Bu sebeple at kültürü ile ilgili tespitler tarih öncesi ve sonrası çağlarda daima Türklere ulaşmıştır.[2]

Ayrıca Bakınız

 1. Ön Türkler
 2. Türk tarihi
 3. Afanasiyevo kültürü
 4. Kelteminar Kültürü
 5. Andronovo Kültürü
 6. Karasuk kültürü
 7. Tagar Kültürü

Kaynakça

 1. Population census 1989, Demoscope Weekly, No. 359-360, 1–18 Ocak 2009. (Rusça)
 2. 1 2 Türkeş-Günay, Umay (2007) (Türkçe). Türkerin Tarihi - Geçmişten Geleceğe-. Ankara: Akçağ Kitabevi.
 3. 1 2 Koçsoy, Şevket (2002). Türkler, Türk Tarihi Kronolojisi. Ankara: Yeni Türkiye Yayınevi. s. 73.
 4. A.Belenitsky (1965):MÖ 5000, D. Schmandt-Besserat (1987):MÖ 6000, V.A. Ranov (1993): MÖ 7000
 5. "However, the emergence of the Anav culture goes back as early as 4000 B. C.; and according to one argutment even as early as 9000- 1 0000 B.C." (Murat Ocak, The Turks: Early ages, Yeni Türkiye, 2002, p. ?)
 6. In the light of this information, the culture of Anav can be attributed to the ancestors of the Turk. In fact, the horse, which was of primary importance to the Turkic culture, is seen for the first time in the Anav culture." (Murat Ocak, The Turks: Early ages, Yeni Türkiye, 2002, p. ?)
 7. http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=6005 The Turks (Türkler) ansiklopedisi,
  Alıntı:It is hard to precisely specify the beginning of Turkish history. There is a high probability that the oldest culture of Central Asia, the so-called Anav Culture, which was unearthed at the end of toilsome archaeological and anthropological research and has a history that goes back to 4000 B.C., has ties to proto-Turks. As we move forward into the more recent millennia of history, we more clearly see the linkage between the cultures of Kelteminar and Afenesavo (3000 B.C.), Andronova (1700 B.C.), Karasuk (1200 B.C.), Tagar and Tashtyk (700 B.C.) and proto-Turks. There is plenty of scientific evidence proving this linkage, most notably among archaeological findings obtained from the Pazyryk and Issyk mounds. (İngilizce)
 8. http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/kemal_ucuncu_iletisim_eski_turk_devletleri_armagan.pdf İletişimde yüklendikleri görev açısından eski Türk devlet geleneği içerisinde armağanlar, Kemal Üçüncü,
  Alıntı:Kelteminar, Andronova, Anav, Karasuk, Tagar, Taştık gibi en eski Asya kültürleriyle zuhur etmiş Türkler İskit, Hun ve müteakip devlet ve imparatorluklar ile aynı zaman diliminde farklı devletlerle varolagelmişlerdir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.