Analog

  1. Analog uyarı: insanın anlayabileceği türlü veri analog bir uyarıdır.
  2. Analog veri: giriş sinyalinin bazı başka sinyaller ile toplama, çarpma veya faz farkı gibi elektriksel işlemler geçirilerek değiştirilmesi ile elde edilir.
  3. Analog (Biyoloji), dış görünüşleri ve görevleri aynı, iç yapı ve embriyonik kökenleri farklı organlara denir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.