Anaerobik

Anaerobik, teknik bir kelime olup havasız (buradaki hava genellikle oksijeni ifade eder) anlamına gelir.

Bu kelime aşağıdaki anlamlara da gelebilir.

  • Anaerobik sindirim, organik maddelerin bakteriler tarafından yıkılması.
  • Anaerobik glikoliz, şekerin maya yardımı ile alkole dönüştürülmesi.
  • Anaerobik organizma, büyümek için oksijene ihtiyaç duymayan organizma.
  • Anaerobik solunum, moleküllerin oksijenin bulunmadığı bir ortamda yükseltgenmesi (oksidasyonu).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.