Amon (Yehuda)

Amon (İbranice: אָמוֹן; Modern Yunanca: Αμων; Latince: Amon), Tora'ya göre babası Menaşe'den sonra tahta geçen Yehuda Kralıdır. Annesi, Yodfat'lı Haruz'un kızı Meşullemet'tir. Karısı, Bozkat'lı Adaya'nın kızı Yedida'dır.

Michelangelo'nun betimlemesinde Amon soldaki çocuktur.

Amon, 22 yaşında tahta geçip iki yıl süreyle krallık yaptı.[1] William F. Albright, Amon'un hükümdarlık döneminin MÖ 642-640 yılları arasında, E. R. Thiele de MÖ 643/642 – 641/640 yılları arasında olduğunu belirtmektedir.[2]

Amon, babasının putperestliliğine ve babası gibi putlar koymaya devam etti.[3][4] Sefanya kitabı, bu dönemin ahlaksız bir dönem olduğunu dile getirir.

"Promptuarii Iconum Insigniorum "

Hizmetçileri tarafından komploya uğrayıp öldürüldü[5][6] ve yerine sekiz yaşındaki oğlu Yoşiyahu geçti.[7]

Amon'un hükümdarlık döneminde uluslararası platformda hareketlilik söz konusuydu: doğuda Asur İmparatorluğu çözülmeye başlamış, Babil İmparatorluğu henuz Asurluların yerini almamış ve batıda Mısır yeni yeni Asur hakimiyetinden kurtulmuş olarak kendine istikrar sağlamaya çalışıyordu. Komşu ülkelerdeki bu iktidar boşluğu nedeniyle Kudüs, kendi kendini dış baskılar olmadan idare edebiliyordu.

Amon
Davud hanedanlığı
Resmî unvanlar
Önce gelen
Menaşe
Yehuda Kralı
MÖ 643-641
Sonra gelen
Yoşiyahu

Kaynakça

  1. "2 Krallar 21:19". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2011.
  2. Edwin Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, (1st ed.; New York: Macmillan, 1951; 2d ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 1965; 3rd ed.; Grand Rapids: Zondervan/Kregel, 1983). ISBN 0-8254-3825-X, 9780825438257, 217.
  3. Sefanya 1:4
  4. Sefanya 3:4, 11
  5. "2 Krallar 21:18-26". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2011.
  6. 2 Tarihler 33:20-25
  7. 2 Krallar 22:1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.