Amilopektin

Amilopektin, (CAS No. 9037-22-3) bitkilerde bulunan, çok dallı bir glikoz polimeridir. Nişastanın iki bileşiğinden biridir, öbürü amilozdur. Suda çözünmez.

Amilopekin

Glikoz birimler lineer şekilde α(1→4) bağları ile birbirlerine bağlıdırlar. Her 24-30 glikoz biriminde bir, α(1→6) bağıyla bir dal başlar. İç zincirler 20-24 glikoz altbirimden oluşur. Amilopektinde toplam 2.000 ila 200.000 arası glikoz birim bulunur.

Hayvanlardaki karşılığı olan glikojende de benzer bir yapı vardır ancak dallar her 8 ilâ 12 glikozda bir olur.

Nişastadaki amilopektin oranı bitkiden bitkiye fark eder ama %80 dolayındadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.