Amerika yerlileri

Amerika yerlileri, Avrupalılar'ın gelişinden önce Amerika kıtasında yaşayan Eskimo-Aleut halkları ile Kızılderilileri kapsayan ortak ad. Bazıları[11] bu adı İngilizce Amerindian terimin karşılığı olarak yalnızca Kızılderililer için kullanır ve Eskimo-Aleut halklarını dahil etmez. Alaska ve Kanada gibi hem Eskimo hem de Kızılderili nüfus barındıran yörelerde Amerika yerlisi adı her ikisi için kullanılırken, Kıta ABD'sinden Arjantin'e kadar Eskimo barındırmayan diğer yörelerde yalnızca Kızılderili anlamındadır.

Amerika yerlileri
(Eskimolar & Kızılderililer)
En üst soldan sağa 1., 3. ve 4. Eskimo, diğerleri Kızılderili halklarıdır
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Meksika 25.7 milyon[1]
Peru 13 milyon[2]
Guatemala 7.8 milyon[3]
Bolivya 6 milyon
ABD 5.2 milyon[4]
Ekvador 4.5 milyon
Kanada 2.13 milyon[5]
Şili 2.1 milyon[6]
Kolombiya 1.9 milyon[7]
Arjantin 1.2 milyon[8]
Brezilya 997.000
Venezuela 524,000[9]
Honduras 520,000[10]
Panama 460.000
Nicaragua 444.000
Uruguay 160.000
Kosta Rika 118.000
Paraguay 116.000
El Salvador 80.000
Guyana 70.000
Grönland 51.000
Belize 41.000
Surinam 20.300
Diller
Eskimo-Aleut dilleri, Kızılderili dilleri, İngilizce, İspanyolca, Fransızca
Din
Hristiyanlık, Animizm / Şamanizm

ABD Nüfus Sayım Dairesi (Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu) ülkedeki yerlileri American Indian and Alaska Native adı altında topluca ele alır ve American Indian («Amerikalı Hint») terimiyle Kıta ABDsi'ndeki yerliler (ki hepsi de Kızılderilidir) kastedilirken, Alaska Native («Alaska Yerlisi») terimi Alaska'daki yerlilerin tamamı (Aleutlar, Alaska Eskimoları, Alaska Kızılderilileri) için kullanılır[12].

Kanada'da aboriginal peoples («yerli halklar») olarak adlandırılır ve hem Kanada Eskimolarını (Inuit), hem Kanada Kızılderililerini (First Nations), hem de melez Métisleri nitelendirir[13]. Kanada'da Indian («Kızılderili») adı "aşağılayıcı" (pejorative)[14][15] bulunduğu için resmî olarak fazla kullanılmaz. Kanada'da Indian adı resmî olarak yalnızca Hintler için kullanılır.

Amerika yerlilerinin sınıflandırılması kültür bölgelerine, coğrafyası ve dillerine göre ayrı ayrı sınıflandırılır. Antropologlar genellikle akışkan sınırlı kültür bölgeleri olarak sınıflandırma eğilimindedirler. Bu kültür bölgeleri şu anki sınırlara göre değil, yerlilerin Amerika'nın keşif sürecinde Avrupalılarca karşılaştığı 15. yüzyıl başlarındaki konumları baz alınarak düzenlenir.

Amerika yerli dilleri, üç ana filum olarak, Eskimo ile Aleutların konuştuğu Eskimo-Aleut dilleri, Kızılderili Na-Dene halklarının konuştuğu Na-Dene dilleri ile bunların haricindeki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu Amerind dilleri biçiminde sınıflandırılır. Na-Dene dillerinin Asya'daki Yenisey dilleri ile Dene-Yenisey dilleri adı altında birlikte sınıflandırılması fikri 2008 yılında Edward Vajda tarafından ortaya konmuştur ve Eskimolar dışında Asya kökenli olduğu dil bilimi kriterlerine göre ortaya konan ilk ve tek Kızılderili grubu budur. Geriye kalan diğer Kızılderililerin dilleri 1960 yılında Joseph Greenberg tarafından Amerind dilleri adı altında birleştirilmesi fikri ortaya atılmıştır, fakat bu teoriyi tarihi dil bilimcilerin çoğu reddeder.

Na-Dene dillerini konuşan halklar, İnuitler ve Alaska yerlileri haplogrup Q (Y-DNA) mutasyonları sergiler; bununla birlikte, diğer Kızılderililerde (Amerind dillerini konuşanlar) bulunan mtDNA mutasyonlarından farklıdır. Amerika yerlileri DNA'sına göre 12 genetik gruba ayrılır ve Eskimolar ile Na-Dene Kızılderilileri haricindeki Kızılderililerde 10 ayrı genetik gruplaşma görülür.

Diller

Amerika yerli dilleri, üç ana filum olarak sınıflandırılır: Eskimo ile Aleutların konuştuğu Eskimo-Aleut dilleri, Kızılderili Na-Dene halklarının konuştuğu Na-Dene dilleri ile bunların haricindeki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu Amerind dilleri. Bu ana dil filumları yanında hiçbir dil ailesine girmeyen izole diller de bulunmaktadır. UNESCO'ya göre birçoğu ya tükenmiş ya da konuşulabilirliği tehlikededir[16]

Genetik sınıflandırma

DNA'sına göre genetik gruplar
  1. Arktik
  2. Saliş
  3. Atabask
  4. North Amerindian
  5. Ojibwa
  6. Meksika
  7. Maya
  9. Andlar
  10. Amazon
  11. Gran Chaco
  12. Patagonya

Amerika yerlileriyle ilişkili en yaygın haplogrup olarak Haplogrup Q1a3a (Y-DNA) verilmektedir[17]. Tıpkı mtDNA gibi Y-DNA da diğer çekirdek kromozomlardan farklıdır ve Y kromozomu çoğunluğunda benzersiz olup mayoz bölünme sırasında rekombinasyona uğramaz. Bu etkiye sahip mutasyonların tarihsel dokusu kolayca incelenebilir[18]. Bu dokular biribirinden oldukça farklı iki genetik bölüm oluşturur: birincisi, Amerika'nın başlangıç yerlileri; ikincisi, Amerika'nın Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmesinden sonraki sürecin yerlileri[19][20]. Eski olan, kurucu haplotip ve gen çizgisi sayısı için belirleyici faktördür ve günümüzdeki amerika yerlilerinde bulunmaktadır.[19]

Kurucu nüfus için Beringia'da ilk 20.000 yıl konaklamayla birlikte Bering Denizi kıyılarında insan yerleşimi aşamalı oluşmuştur.[21][22]. Mikrosatelit çeşitliliği ve Y çizgisinin dağılımı ilk sömürgeleştirme döneminden beri izole edilmiş Güney Amerika bölgelerinde yaşayan Kızılderili gruplarına özgüdür.[23]. Na-Dene, İnuit ve Alaska Yerlileri haplogrup Q (Y-DNA) mutasyonları sergiler; bununla birlikte, diğer Kızılderililerde (Amerind dillerini konuşanlar) bulunan mtDNA mutasyonlarından farklıdır[24][25][26]. Bu da gösteriyor ki, Grönland ve Kuzey Amerika'nın kuzey uç içlerine en erken göç daha sonraki nüfustan kaynaklanır.[27]

Human Y-chromosome DNA haplogroups baz alınarak yapılan çalışmalara göre:

HalkDilYernC-M217Q-M242R1DiğerleriKaynak
Algonkinler[nb 1] Algonkin-Yurok kuzeydoğu Kuzey Amerika 155 7.7 33.5 38.1 20.6 Bolnick 2006[28]
Apaçiler Na-Dené güneybatı ABD 96 14.6 78.1 5.2 2.1 Zegura 2004[29]
Atabasklar[nb 2] Na-Dené batı Kuzey Amerika 243 11.5 70.4 18.1 -- Malhi 2008[30]
Çerokiler Makro-Siyu güneydoğu ABD 62 1.6 50.0 37.1 11.3 Bolnick 2006[28]
Şayenler Algonkin-Yurok ABD 44 16 61 16 7 Zegura 2004[29]
Çipçalar[nb 3] Makro-Çipça Panama 26 0 100 0 0 Zegura 2004[29]
Denesulineler Na-Dené Kanada 48 6 31 62.5 0 Bortoloni 2003[31]
Ojibvalar Algonkin-Yurok doğu Kuzey Amerika 97 4.1 15.5 50.5 29.9 Bolnick 2006[28]
Tlınçonlar Na-Dené Kanada 15 33 27 40 0 Malhi 2008[30]
Gêler[nb 4] Makro-Jê Brezilya 51 0 90 8 2 Bortoloni 2003[31]
Guaraniler Tupi Paraguay 59 0 86 9 5 Bortoloni 2003[31]
İngalar Keçuva Kolombiya 11 0 78 11 11 Bortoloni 2003[31]
İnuitler Eskimo-Aleut Arktik Kuzey Amerika 60 0 80.0 11.7 8.3 Zegura 2004[29]
Maya Maya Mezoamerika 71 0   87.3   12.7 0 Zegura 2004[29]
Mişeler Mixe–Zoque Meksika 12 0 100 0 0 Zegura 2004[29]
Miştekler Oto-Mange Meksika 28 0 93 7 0 Zegura 2004[29]
Maskokeler[nb 5] Maskoke güneydoğu ABD 36 2.8 75.0 11.1 11.1 Bolnick 2006[28]
Nahua Uto-Aztek Meksika 17 0 94 0 6 Malhi 2008[30]
ABD Kızılderilileri -- ABD 398 9.0 58.1 22.2 10.7 Hammer 2005[32]
Navaholar Na-Dené güneybatı ABD 78 1.3 92.3 2.6 3.8 Zegura 2004[29]
Kuzey Amerika -- Kuzey Amerika 530 6.0 77.2 12.5 4.3 Zegura 2004[29]
Siyular Makro-Siyu orta Kuzey Amerika 44 11 25 50 14 Zegura 2004[29]
Güney Amerika Amerind Güney Amerika 390 0 92 4 4 Bortoloni 2003[31]
Tanana Na-Dené kuzeybatı Kuzey Amerika 12 42 42 8 8 Zegura 2004[29]
Tikunalar Tikuna–Yuri batı Amazonya 33 0 100 0 0 Bortoloni 2003[31]
Tupi–Guarani[nb 6] Tupi Brezilya 54 0 100 0 0 Bortoloni 2003[31]
Uto-Aztekler[nb 7] Uto-Aztek Meksika, Arizona 167 0 93.4 6.0 -- Malhi 2008[30]
Warao Warao (izole) Karayip Güney Amerikası 12 0 100 0 0 Bortoloni 2003[31]
Wayúu Aravak Guajira Yarımadası 19 0 69 21 10 Bortoloni 2003[31]
Wayúu Aravak Guajira Yarımadası 25 8 36 44 12 Zegura 2004[29]
Yagualar Peba–Yagua Peru 7 0 100 0 0 Bortoloni 2003[31]
Yukpalar Karib Kolombiya 12 0 100 0 0 Bortoloni 2003[31]
Zapotekler Oto-Mange Meksika 16 0 75 6 19 Zegura 2004[29]
Zenú tükendi Kolombiya 30 0 81 0 19 Bortoloni 2003[31]
 1. Algonkin halkları: Ojibwe, Şayenler/Arapaholar, Şavniler, Mikmaklar, Kikapular ve Meskvakiler.
 2. Atabask halkları: Denesulineler, Tlınçonlar, Tanana, Apaçiler ve Navaholar.
 3. Çipça halkları: Ngöbe–Buglé ve Kunalar.
 4. Gê halkları: Gorotire, Kaigang, Kraho, Mekranoti ve Xikrin.
 5. Maskoke halkları: Çikasovlar, Çoktavlar, Krikler ve Seminoleler.
 6. Tupi–Guarani halkları: Asuriní, Parakanã, Ka'apor ve Wayampi.
 7. Uto-Aztek halkları: Pimalar, Tohono O'odham, Tarahumaralar, Nahualar, Cora ve Huyçollar.

Kültür bölgeleri

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika'da Kanada, Grönland, ABD ve Meksika'nın kuzeyindeki yerli halklar etnoğraflar tarafından 10 kültür bölgesine ayrılır[33]. Bazı kültür gruplarının kapsamı araştırıcıya göre değişkenlik gösterebilmektedir.

 1. Eskimo (Arktik) kültür bölgesi Arctic (→ Eskimo–Aleut dilleri)
 2. Subarktik Kızılderilileri kültür bölgesi Subarctic (→ Na-Dene dilleri, Algonkin–Yurok dilleri)
 3. Kuzeydoğu Kızılderilileri kültür bölgesi Northeast (→ Algonkin–Yurok dilleri, İrokua dilleri)
 4. Pasifik Kuzeybatısı Kızılderilileri kültür bölgesi Northwest Coast (→ Haydaca, Çimşiyan dilleri, Vakaş dilleri)
 5. Plato Kızılderilileri kültür bölgesi Plateau (→ Saliş dilleri)
 6. Büyük Havza Kızılderilileri kültür bölgesi Great Basin
 7. Ova Kızılderilileri kültür bölgesi Plains (→ Siyu dilleri)
 8. Kaliforniya Kızılderilileri kültür bölgesi California
 9. Güneydoğu Kızılderilileri kültür bölgesi Southeast
 10. Güneybatı Kızılderilileri kültür bölgesi Southwest

Arktik

 • Paleo-Eskimo, tarihöncesi kültürler, Rusya, Alaska, Kanada, Grönland, 2500 MÖ–1500 MS
  • Arctic small tool tradition, tarihöncesi kültürü, 2500 MÖ, Bering Boğazı
  • Pre-Dorset, doğu Arktik, 2500–500 MÖ
  • Saqqaq kültürü, Grönland, 2500–800 MÖ)
  • Independence I kültürü, kuzeydoğu Kanada ve Grönland, 2400–1800 MÖ
  • Independence II kültürü, kuzeydoğu Kanada ve Grönland, 800–1 MÖ)
  • Groswater, Labrador and Nunavik, Kanada
  • Dorset kültürü, 500 MÖ–1500 MS, Alaska, Kanada (muhtemelen arkaik kalıntısı 1903 yılında tükenen Sallirmiut halkı)
 • Aleutlar, Aleut Adaları, Alaska ile Kamçatka Krayı, Rusya
 • İnuit halkları, Rusya, Alaska, Kanada, Grönland
 • Yupik halkları, Alaska ve Rusya

Subarktik

Kaliforniya

Kaliforniya Kızılderili kültür grubu Kaliforniya eyaletinin sınırlarıyla uyumlu değildir ve buradaki bütün Kızılderilileri kapsamaz. Nevada ile birlikte doğu sınırındaki kabileler Büyük Havza Kızılderilileri kültür grubuna, Oregon sınırına yaın bazı kabileler ise Plato Kızılderilileri kültür grubuna dahildir[34]

 • Achomawi, Achumawi, Pit River tribe, kuzeydoğu Kaliforniya[35]
 • Atsugewi, kuzeydoğu Kaliforniya[35]
 • Cahuilla, güney Kaliforniya[35]
 • Çumaşlar, kıyı güney Kaliforniya[35]
  • Barbarenyo
  • Kruzenyo
  • Ynezenyo
  • Obispenyo
  • Purismenyo
  • Venturenyo
 • Chilula, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Chimariko, tükendi, kuzeybatı Kaliforniya[36]
 • Cupeño, güney Kaliforniya[35]
 • Eel River Athapaskan peoples
 • Esselen, batı-merkezî Kaliforniya[35]
 • Hupa, kuzeybatı Kaliforniya[35]
  • Tsnungwe
 • Juaneño, Acjachemem, güneybatı Kaliforniya
 • Karok, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Kato, Cahto, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Kitanemuk, güney-merkezî Kaliforniya[35]
 • Konkow, kuzey-merkezî Kaliforniya[35]
 • Kumeyaay, Diegueño, Kumiai
  • Ipai, güneybatı Kaliforniya[35]
   • Jamul, güneybatı Kaliforniya[38]
  • Tipai, güneybatı Kaliforniya ve kuzeybatı Meksika[35]
 • La Jolla Complex, güney Kaliforniya, ca. 6050—1000 MÖ
 • Luiseño, güneybatı Kaliforniya[35]
 • Maidu, kuzeybatı Kaliforniya[35]
  • Konkow, kuzey Kaliforniya
  • Mechoopda, kuzey Kaliforniya
  • Nisenan, Southern Maidu, kuzey Kaliforniya
 • Miwok, Me-wuk, merkezî Kaliforniya[35]
  • Coast Miwok, batı-merkezî Kaliforniya[35]
  • Lake Miwok, batı-merkezî Kaliforniya[35]
  • Valley and Sierra Miwok
 • Monache, Western Mono, merkezî Kaliforniya[35]
 • Nisenan, doğu-merkezî Kaliforniya[35]
 • Nomlaki, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Ohlone, Costanoan, bat-merkezî Kaliforniya[35]
  • Awaswas
  • Chalon
  • Chochenyo
  • Karkin
  • Mutsun
  • Ramaytush
  • Rumsen
  • Tamyen
  • Yelamu
 • Patwin, merkezî Kaliforniya[35]
  • Suisun, Southern Patwin, merkezî Kaliforniya
 • Pauma Complex, güney Kaliforniya, ca. 6050—1000 MÖ
 • Pomo, kuzeybatı ve merkezî-batı Kalifotniya[35]
 • Salinan, kıyı merkezî Kaliforniya[35]
  • Antoniaño[39]
  • Migueleño
 • Serrano, güney Kaliforniya[35]
 • Shasta kuzeybatı Kaliforniya[35]
  • Konomihu, kuzeybatı Kaliforniya
  • Okwanuchu, kuzeybatı Kaliforniya
 • Tataviam, Allilik (Fernandeño), güney Kaliforniya[35]
 • Tolowa, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Tongva, Gabrieleño, Fernandeño, San Clemente tribe, kıyı güney Kaliforniya[35]
 • Tubatulabal, güney-merkezî Kaliforniya[35]
 • Wappo, kuzey-merkezî Kaliforniya[35]
 • Whilkut, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Wintu, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Wiyot, kuzeybatı Kaliforniya[35]
 • Yana, kuzey-merkezî Kaliforniya[35]
  • Yahi
 • Yokuts, merkezî ve güney Kaliforniya[35]
  • Chukchansi, Foothill Yokuts, merkezî Kaliforniya[35]
  • Northern Valley Yokuts, merkezî Kaliforniya[35]
  • Tachi tribe, Southern Valley Yokuts, güney-merkezî Kaliforniya[35]
 • Yukiler, Ukomno'm, kuzeybatı Kaliforniya[35]
  • Huchnom, kuzeybatı Kaliforniya[40]
 • Yuroklar, kuzeybatı Kaliforniya[35]

Kuzeydoğu

 • Abenakiler (Tarrantine), Maine, New Brunswick, New Hampshire, Quebec, Vermont
  • Doğu Abenakileri, Quebec, Maine, and New Hampshire[41]
   • Kennebec (Caniba)
  • Batı Abenakileri: Quebec, Massachusetts, New Hampshire, Vermont[41]
 • Anişinabeler (Anishinape, Anicinape, Neshnabé, Nishnaabe) (hatta → Subarktik, Ova)
  • Algonkinler, Quebec, Ontario
  • Nipissing, Ontario[41]
  • Ojibwa (Chippewa, Ojibwe), Ontario, Michigan, Minnesota, Wisconsin[41]
   • Mississaugas, Ontario
   • Saulteaux (Nakawē), Ontario
  • Odavalar (Odawa, Ottawa), Ontario,[41] Michigan, sonra Oklahoma
  • Potawatomi, Michigan,[41] Ontario, Indiana, Wisconsin, later Oklahoma
 • Assateague, Maryland[42]
 • Attawandaron (Neutral), Ontario[41]
 • Beothuk, önceden Newfoundland[41]
 • Choptank people, Maryland[42]
 • Conoy, Virginia[42]
 • Erie, Pennsylvania, New York[41]
 • Etchemin, Maine
 • Meskwaki (Fox), Michigan,[41] later Iowa, Oklahoma
 • Hoçanklar (Ho-Chunk, Winnebago), Wisconsin yakınları Green Bay, Illinois,[41] later Iowa ve Nebraska
 • Honniasont, Pennsylvania, Ohio, West Virginia
 • Hopewell tradition, formerly Ohio ve Black River region, 200 MÖ—500 MS
 • Illinois Confederacy (Illiniwek), Illinois, Iowa, Missouri[41]
  • Cahokia, Illinois, Iowa, Missouri, Arkansas, later Oklahoma
  • Kaskaskia, önceden Wisconsin
  • Miami, Illinois, Indiana, Michigan,[41] later Oklahoma
 • Mitchigamea, önceden Illinois
  • Moingona, önceden Illinois
  • Peoria, Illinois, sonra Oklahoma
  • Tamaroa, önceden Illinois
  • Wea, formerly Indiana
 • İrokualar (Haudenosaunee), Ontario, Quebec, New York[41]
  • Kayugalar, New York,[41] sonra Oklahoma
  • Mohavklar New York[41] ve Kahnawake, Quebec
  • Oneydalar, New York[41]
  • Onondagalar, New York[41]
  • Senekalar, New York,[41] sonra Oklahoma
   • Mingo, Pennsylvania, Ohio, West Virginia
  • Tuscarora, önceden North Carolina
 • Kikapular, Michigan,[41] Illinois, Missouri, sonra Kansas, Oklahoma, Texas, Mexico
 • Laurentian (St. Lawrence Iroquoians, önceden New York, Ontario, Quebec, 14th c.—1580 MS
 • Lenni-Lenape Pennsylvania, Delaware, New Jersey, şimdi Ontario ve Oklahoma
  • Munsiler
   • Esopus, önceden New York, sonra Ontario ve Wisconsin
    • Waoranecks
    • Warranawankongs
   • Minisink above the Delaware Water Gap
   • Ramapough Mountain Indians, New Jersey
  • Unami linguistic group
   • Acquackanonk, Passaic River in northern New Jersey
   • Hackensack, New Jersey
   • Navasink, to the east along the north shore of New Jersey
   • Raritan, New Jersey, New York
   • Rumachenanck (Haverstraw), New Jersey, New York
   • Tappan, New Jersey, New York
   • Unalachtigo, Delaware, New Jersey
   • Wiechquaeskecks, Connecticut
 • Mascouten, formerly Michigan[41]
 • Massachusett, Massachusetts
  • Ponkapoag, Massachusetts
 • Menominee, Wisconsin[41]
 • Mahican Confederacy, Connecticut, Massachusetts, New York, and Vermont[41]
  • Housatonic, Massachusetts, New York[43]
  • Mahican, Massachusetts, New York, and Vermont[41][43]
  • Wappinger, New York[43]
   • Wappinger proper, New York
   • Hammonasset, Connecticut
   • Kitchawank (Kichtawanks, Kichtawank), northern Westchester County, New York
   • Mattabesset, New Haven County, Connecticut
   • Massaco, Farmington River, Connecticut
   • Menunkatuck, Connecticut kıyıları
   • Nochpeem, Dutchess County, New York
   • Paugusset, along Housatonic River, Connecticut
   • Podunk, doğu Hartford County, Connecticut
   • Poquonock, Hartford County, Connecticut
   • Quinnipiac (Eansketambawg), Connecticut, New Jersey, New York
   • Rechgawawanc (Recgawawanc)
   • Sicaog, Hartford County, Connecticut
   • Sintsink, Westchester County, New York
   • Siwanoy, Connecticut, New York
   • Tankiteke, Connecticut, New York
   • Tunxis, Hartford County, Connecticut
   • Wecquaesgeek, Westchester County, New York
  • Wyachtonok, Connecticut, New York[43]
 • Massachusett, Massachusetts[44]
 • Mi'kmaq (Micmac), New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, Quebec,[41] ve Maine
 • Mohegan, Connecticut
 • Montaukett (Montauk), New York
 • Nanticoke, Delaware ve Maryland[41]
  • Accohannock
 • Narragansett, Rhode Island
 • Niantic, Connecticut kıyıları[44]
 • Nipmuc (Nipmuck), Connecticut, Massachusetts, Rhode Island[44]
 • Occaneechee, Virginia[45]
 • Passamaquoddy, New Brunswick, Nova Scotia, Quebec, Maine[41]
 • Patuxent, Maryland[42]
 • Penobscot, Maine
 • Pequot, Connecticut
 • Petun (Tionontate), Ontario[41]
 • Piscataway, Maryland[42]
 • Pocumtuc, batı Massachusetts[44]
 • Poospatuck, New York
 • Quinnipiac, Connecticut, doğu New York, kuzey New Jersey
  • Hammonasset
  • Mattabesec
  • Mattatuck
  • Menunkatuck
  • Meriden
  • Mioonkhtuck
  • Naugatuck, New York[44]
  • Nehantic
  • Paugusset, New York[44]
  • Podunk, New York[44]
  • Potatuck, New York[44]
  • Totoket
  • Tunxis, New York[44]
  • Wangunk, New York[44]
  • Wepawaug, New York[44]
 • Sauk, Michigan,[41] sonra Iowa, Oklahoma
 • Schaghticoke, western Connecticut
 • Şavniler, Ohio,[41] West Virginia, Pennsylvania, sonra Oklahoma
 • Shinnecock, Long Island, New York[44]
 • Susquehannock, Maryland vePennsylvania[41]
 • Tauxenent (Doeg), Virginia[46]
 • Unquachog, Long Island, New York[44]
 • Wampanoag, Massachusetts
  • Nauset, Massachusetts
  • Patuxet, Massachusetts
  • Pokanoket, Massachusetts, Rhode Island[44]
 • Wawenoc, Maine
 • Wenro, New York[41]
 • Wenrohronon, Pennsylvania, New York
 • Wicocomico, Maryland, Virginia
 • Wolastoqiyik, Maliseet, Maine, New Brunswick, Nova Scotia, Quebec[41]
 • Wyandot (Huron), Ontario south of Georgian Bay, now Oklahoma, Kansas, Michigan, Wendake, Quebec

Büyük Havza

 • Ahwahnechee, Yosemite Valley, California
 • Bannock, Idaho[47]
 • Colorado River tribes
  • Chemehuevi, güneydoğu Kaliforniya
  • Southern Paiute, Arizona, Nevada, Utah
   • Kaibab, kuzeybatı Arizona[48]
   • Kaiparowtis, güneybatı Utah[48]
   • Moapa, güney Nevada[48]
   • Panaca[48]
   • Panguitch, Utah[48]
   • Paranigets, güney Nevada[48]
   • Shivwits, güneybatı Utah[48]
 • Fremont culture (400 MS–1300 MS), formerly Utah[49]
 • Kawaiisu, güney iç Kaliforniya[47]
 • Mono, güneydoğu Kaliforniya
  • Eastern Mono, güneydoğu Kaliforniya
  • Western Mono ya da Owens Valley Paiute, doğu Kaliforniya ve Nevada[47]
 • Northern Paiute, doğu Kaliforniya, Nevada, Oregon, güneybatı Idaho[47]
  • Kucadikadi, Mono Lake Paiute, Mono Lake, California
 • Shoshone (Shoshoni), Kaliforniya, Idaho, Nevada, Utah, Wyoming
  • Western Shoshone, doğu Kaliforniya, Nevada, kuzey Utah, güneydoğu Idaho[47]
   • Duckwater Shoshone Tribe ya da Tsaidüka, Railroad Valley, Nevada[50]
   • Goshute, Nevada ve Utah
   • Tonomudza band ya da Te-Moak Tribe, Nevada
   • Yomba, Nevada
  • Northern Shoshone, Idaho[47]
   • Agaideka (Salmon Eaters) or Lemhi Shoshone, Snake River ve Lemhi River Valley, Idaho[51]
   • Kammedeka (Jackrabbit Eaters), Snake River, Idaho to the Great Salt Lake, Utah[51]
   • Pohogwe (People of the Sagebrush Butte) or Fort Hall Shoshone, Idaho[51]
   • Tukudeka (Mountain Sheep Eaters), merkezî Idaho, güney Montana ve Yellowstone, Wyoming
   • Yahandeka (Groundhog Eaters), Boise, Payette ve Weiser Rivers, Idaho[51]
  • Eastern Shoshone, Wyoming[47]
   • Kuccuntikka (Buffalo Eaters)[52]
   • Tukkutikka or Tukudeka (Mountain Sheep Eaters), joined the Northern Shoshone[52]
 • Timbisha or Panamint or Koso, southeastern California
 • Ute, Colorado, Utah, northern New Mexico[47]
  • Capote, güneydoğu Colorado and New Mexico[53]
  • Moanunts, Salina, Utah[54]
  • Muache, güney ve merkezî Colorado[53]
  • Pahvant, batı Utah[54]
  • Sanpits, merkezî Utah[54]
  • Timpanogots, kuzey central Utah[54]
  • Uintah, Utah[53]
  • Uncompahgre or Taviwach, merkezî ve kuzey Colorado[53]
  • Weeminuche, batı Colorado, doğu Utah, kuzeybatı New Mexico[53]
  • White River Utes (Parusanuch ve Yampa), Colorado and eastern Utah[53]
 • Washoe, Washo, Nevada and California

Plato

 • Cayuse, Oregon
 • Celilo (Wayampam)
 • Chinook
 • Columbian (Dialects: Wenatchee, Sinkayuse, Chelan)
 • Coeur d'Alene, Idaho
 • Colville, Washington
 • Upper Cowlitz
 • Flathead (Selisch or Salish), Idaho and Montana
 • Klamath, Oregon
 • Klickitat Tribe, Washington
 • Kootenai/Ktunaxa, British Columbia, Montana, and Idaho
 • Lower Snake (Chamnapam, Wauyukma, Naxiyampam)
 • Modoc, California and Oregon
 • Molala (Molale), Oregon
 • Nimipular, Idaho
 • Nikola Atabaskları (extinct)
 • Nikola Salişleri (confederacy)
 • Nlakapamuklar, British Columbia, formerly known as the Thompson people
 • Okanaganlar (Syilx), British Columbia and Washington
 • Palus (Palouse)
 • Pend'Oreilles (Kalispel), Washington
 • Rock Creek
 • Sanpoil (tribe)
 • Secwepemc (Shuswap), British Columbia
 • Sinixt (Lakes), British Columbia, Washington, Idaho
 • Spokane, Washington
 • St'at'imc (Lillooet)
  • Lil'wat
  • In-SHUCK-ch
 • Tenino (Warm Springs), Oregon
  • Dalles Tenino
  • Dock-Spus
  • Tygh
  • Wyam
 • Umatilla, Oregon
 • Upper Nisqually (Mishalpan)
 • Walla Walla, Oregon
 • Wanapum
 • Wasco-Wishram, Oregon
 • Yakama, Washington

Pasifik Kuzeybatısı

 • Ahantchuyuk → Kalapuya
 • Alsea
 • Applegate
 • Atfalati → Kalapuya
 • Bella Bella → Heiltsuk
 • Bella Coola → Nuxalk
 • Burrard → Tsleil-waututh
 • Calapooia → Kalapuya
 • Calapuya → Kalapuya
 • Central Kalapuya → Kalapuya
 • Chasta Costa → Rogue River
 • Chehalis (Upper and Lower) Washington
 • Chehalis (BC), Fraser Valley
 • Chemakum Washington (extinct)
 • Chetco → Tolowa
 • Chinook Dialects: (Lower Chinook, Upper Chinook, Clackamas, Wasco)
 • Clallam → Klallam
 • Clatsop
 • Komokslar Vancouver Island/BC Georgia Strait
 • Coos Hanis} Oregon
 • Lower Coquille (Miluk) Oregon
 • Upper Coquille
 • Cowichan Southern Vancouver Island/Georgia Strait
  • Quwutsun
  • Somena
  • Quamichan
 • Lower Cowlitz Washington
 • Duwamish Washington
 • Eyaklar Alaska
 • Galice
 • Gitxsan, British Columbia
 • Haydalar (lehçeleri: Kaigani, Skidegate, Masset) BC & Alaska
 • Haisla BC North/Central Coast
  • Haihai
  • Kimsquit
  • Kitimaat
 • Heiltsuk BC Central Coast
 • Hoh Washington
 • Kalapuya (Calapooia, Calapuya)
  • North Kalapuya
   • Yamhill (Yamel)
   • Tualatin
   • Tfalati (Atfalati)
  • Central Kalapuya
   • Santiam
   • Mary's River
   • Lakmiut
   • Ahantchuyuk
   • Lower McKenzie (Mohawk people (Oregon))
  • South Kalapuya (Yonkalla, Yoncalla)
 • Klallam (Clallam, Dialects: Klallam (Lower Elwha), S'Klallam (Jamestown), S'Klallam (Port Gamble))
 • Klickitat
 • Kwalhioqua
 • Kwakwaka'wakw (Kwakiutl)
  • Koskimo
  • 'Namgis
  • Laich-kwil-tach (Euclataws or Yuculta)
 • Kwalhioqua
 • Kwatami
 • Lakmiut → Kalapuya
 • Lower McKenzie → Kalapuya
 • Lummi Washington
 • Makah Washington
 • Mary's River → Kalapuya
 • Muckleshoot Washington
 • Musqueam BC Lower Mainland (Vancouver)
 • Nisga'a, British Columbia
 • Nisqually - Washington
 • Nooksack Washington
 • North Kalapuya → Kalapuya
 • Nisqually Washington
 • Nuu-chah-nulth West Coast of Vancouver Island
 • Nuxalk (Bella Coola) – BC Central Coast
 • Oowekeno → Wuikinuxv
 • Pentlatch Vancouver Island/Georgia Strait (extinct)
 • Puyallup Washington
 • Quileute Washington
 • Quinault Washington
 • Rivers Inlet → Wuikinuxv
 • Rogue River or Upper Illinois Oregon, California
 • Saanich Southern Vancouver Island/Georgia Strait
 • Samish Washington
 • Santiam → Kalapuya
 • Sauk-Suiattle Washington
 • Sechelt BC Sunshine Coast/Georgia Strait (Shishalh)
 • Shoalwater Bay Tribe Washington
 • Siletz Oregon
 • Siuslaw Oregon
 • Skagit
 • Skokomish Washington
 • Skwxwu7mesh (Squamish), British Columbia
 • Sliammon BC Sunshine Coast/Georgia Strait (Mainland Comox)
 • Snohomish
 • Snoqualmie
 • Snuneymuxw (Nanaimo), Vancouver Island
 • Songhees (Songish) Southern Vancouver Island/Strait of Juan de Fuca
 • Sooke Southern Vancouver Island/Strait of Juan de Fuca
 • South Kalapuya → Kalapuya
 • Squaxin Island Tribe Washington
 • Spokane Washington
 • Stillaguamish Washington
 • Sto:lo, BC Lower Mainland/Fraser Valley
  • Kwantlen
  • Katzie
 • Squamish → Skwxwu7mesh
 • Suquamish Washington
 • Swinomish Washington
 • Tait
 • Takelma Oregon
 • Talio
 • Tfalati → Kalapuya
 • Tillamook (Nehalem) Oregon
 • Tlatlasikoala
 • Tlingit Alaska
 • Tolowa-Tututni
 • Tsimshian
 • Tsleil-waututh (Burrard) - British Columbia
 • Tualatin → Kalapuya
 • Tulalip Washington
 • Twana Washington
 • Tzouk-e (Sooke) Vancouver Island
 • Lower Umpqua Oregon
 • Upper Umpqua Oregon
 • Upper Skagit Washington
 • Wuikinuxv (Owekeeno), BC Central Coast
 • Yamel → Kalapuya
 • Yamhill → Kalapuya
 • Yaquina
 • Yoncalla → Kalapuya

Büyük Ovalar

Büyük Ovalar'daki yerliler Kuzey ve Güney Ova Kızılderilileri olmak üzere iki ana grupta toplanırlar.

 • Apaçiler - ayrıca bkz. Güneybatı Kızılderilileri
  • Lipan Apaçileri, New Mexico, Texas
  • Ova Apaçileri (Kiowa-Apache), Oklahoma
  • Querecho Apaçileri, Texas
 • Arapaholar (Arapahoe, Arrapahoe), Colorado, Oklahoma, Wyoming
  • Besawunena
  • Nawathinehena
 • Arikaralar (Arikaree, Arikari, Ree), North Dakota
 • Atsinalar (Gros Ventre), Montana
 • Karaayaklar (Blackfoot)
  • Kainai Nation (Káínaa, Blood), Alberta
  • Northern Peigan (Aapátohsipikáni), Alberta
  • Blackfeet, Southern Piegan (Aamsskáápipikani), Montana
  • Siksika (Siksikáwa), Alberta
 • Şayenler (Cheyenne), Montana, Oklahoma
  • Suhtai, Montana, Oklahoma
 • Comanche, Oklahoma, Texas
 • Ova Krileri, Montana
 • Apsalokeler (Crow, Absaroka, Apsáalooke), Montana
 • Escanjaques, Oklahoma
 • Hidatsalar, North Dakota
 • Iowa (Ioway), Kansas, Nebraska, Oklahoma
 • Kaw (Kansa, Kanza), Oklahoma
 • Kiowa, Oklahoma
 • Mandanlar, North Dakota
 • Missouri (Missouria), Oklahoma

Güneydoğu

 • Acolapissa (Colapissa), Louisiana and Mississippi[55]
 • Ais, eastern coastal Florida[56]
 • Alabamalar, Creek Confederacy, Alabama,[57] southwestern Tennessee, northwestern Mississippi[55][58]
 • Alafay (Alafia, Pojoy, Pohoy, Costas Alafeyes, Alafaya Costas), Florida[59]
 • Amacano, Florida west coast[60]
 • Apalachee, northwestern Florida[58]
 • Apalachicola, Creek Confederacy, Alabama, Florida, Georgia and South Carolina[57]
 • Atakapa (Attacapa), Louisiana west coast and Texas southwestern coast[58]
  • Akokisa, Texas southeast coast[57]
  • Bidai, Texas southeast coast[57]
  • Deadose, eastern Texas
  • Eastern Atakapa, western coastal Louisiana
  • Orcoquiza, southeast Texas
  • Patiri, eastern Texas
  • Tlacopsel, southeast Texas
 • Avoyel ("little Natchez"), Louisiana[55][61]
 • Backhooks Nation (possibly Chuaque, Holpaos, Huaq, Nuaq, Pahoc, Pahor, Paor, Uca),[62] South Carolina
 • Bayogoula, southeastern Louisiana[55][61]
 • Biloxi, Mississippi[55][58]
 • Boca Ratones, Florida
 • Caddo Confederacy, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas[58][63]
  • Adai (Adaizan, Adaizi, Adaise, Adahi, Adaes, Adees, Atayos), Louisiana and Texas[55]
  • Cahinnio, southern Arkansas[63]
  • Doustioni, north central Louisiana[63]
  • Eyeish (Hais), eastern Texas[63]
  • Hainai, eastern Texas[63]
  • Hasinai, eastern Texas[63]
  • Kadohadacho, northeastern Texas, southwestern Arkansas, northwestern Louisiana[63]
  • Nabedache, eastern Texas[63]
  • Nabiti, eastern Texas[63]
  • Nacogdoche, eastern Texas[63]
  • Nacono, eastern Texas[63]
  • Nadaco, eastern Texas[63]
  • Nanatsoho, northeastern Texas[63]
  • Nasoni, eastern Texas[63]
  • Natchitoches, Lower: central Louisiana, Upper: northeastern Texas[63]
  • Neche, eastern Texas[63]
  • Nechaui, eastern Texas[63]
  • Ouachita, northern Louisiana[63]
  • Tula, western Arkansas[63]
  • Yatasi, northwestern Louisiana[63]
 • Calusa, southwestern Florida[58][59]
 • Cape Fear Indians, North Carolina southern coast[55]
 • Catawba (Esaw, Usheree, Ushery, Yssa),[62] North Carolina, South Carolina[58]
 • Chacato, Florida panhandle and southern Alabama[55]
 • Chakchiuma, Alabama and Mississippi[58]
 • Chatot people (Chacato, Chactoo), west Florida
 • Chawasha (Washa), Louisiana[55]
 • Cheraw (Chara, Charàh), North Carolina
 • Çerokiler, Georgia, North Carolina, western tip of South Carolina, Tennessee, Alabama, later Arkansas, Texas, Mexico, and Oklahoma[64]
 • Chiaha, Creek Confederacy, Alabama[57]
 • Chickanee (Chiquini), North Carolina
 • Chickasaw, Alabama and Mississippi,[58] later Oklahoma[64]
 • Chicora, coastal South Carolina[61]
 • Chine, Florida
 • Chisca (Cisca), southwestern Virginia, northern Florida[61]
 • Chitimacha, Louisiana[58]
 • Choctaw, Mississippi, Alabama,[58] and parts of Louisiana; later Oklahoma[64]
 • Chowanoc (Chowanoke), North Carolina
 • Coharie, North Carolina
 • Congaree (Canggaree), South Carolina[55][65]
 • Coree, North Carolina[61]
 • Coushatta, Louisiana and Texas
 • Coharie, North Carolina
 • Croatan, North Carolina
 • Cusabo coastal South Carolina[58]
 • Eno, North Carolina[55]
 • Garza, Texas, northern Mexico
 • Grigra (Gris), Mississippi[66]
 • Guacata (Santalûces), eastern coastal Florida[59]
 • Guacozo, Florida
 • Guale (Cusabo, Iguaja, Ybaja), coastal Georgia[55][58]
 • Guazoco, southwestern Florida coast[59]
 • Hitchiti, Creek Confederacy, Georgia, Alabama, and Florida[55]
 • Hooks Nation (possibly Chuaque, Huaq, Nuaq),[62] see Backhooks Nation
 • Houma, Louisiana and Mississippi[58]
 • Jaega (Jobe), eastern coastal Florida[56]
 • Jaupin (Weapemoc), North Carolina
 • Jororo, Florida interior[59]
 • Keyauwee, North Carolina[55]
 • Koasati, Tennessee[58]
 • Koroa, Mississippi[55]
 • Luca, southwestern Florida coast[59]
 • Lumbee, North Carolina
 • Machapunga, North Carolina
 • Manahoac, Virginia[67]
 • Matecumbe (Matacumbêses, Matacumbe, Matacombe), Florida Keys[59]
 • Mayaca, Florida[59]
 • Mayaimi (Mayami), interior Florida[56]
 • Mayajuaca, Florida
 • Meherrin, Virginia,[68] North Carolina
 • Mikasuki (Miccosukee), Florida
 • Mobila (Mobile, Movila), northwestern Florida and southern Alabama[58]
 • Mocoso, western Florida[56][59]
 • Monacan, Virginia[61]
 • Monyton (Monetons, Monekot, Moheton) (Siouan), West Virginia and Virginia
 • Mougoulacha, Mississippi[61]
 • Krikler, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi, Florida, later Oklahoma
  • Abihka, Alabama,[57] later Oklahoma
  • Eufaula tribe, Georgia, later Oklahoma
  • Kialegee Tribal Town, Alabama, later Oklahoma
  • Thlopthlocco Tribal Town, Alabama, Georgia, later Oklahoma
 • Naniaba, northwestern Florida and southern Alabama[58]
 • Natchez, Louisiana and Mississippi[58] later Oklahoma
 • Neusiok (Newasiwac, Neuse River Indians), North Carolina[55]
 • Norwood culture, Apalachee region, Florida, ca. 12,000 MÖ—4500 MÖ
 • Nottaway, Virginia,[68] North Carolina
 • Occaneechi (Siouan), Virginia[68][69]
 • Oconee, Georgia, Florida
 • Ofo, Arkansas and Mississippi,[58] eastern Tennessee[55]
 • Okchai (Ogchay), central Alabama[55]
 • Okelousa, Louisiana[55]
 • Opelousas, Louisiana[55]
 • Osochee (Oswichee, Usachi, Oosécha), Creek Confederacy, Alabama[55][57]
 • Pacara, Florida
 • Pakana (Pacâni, Pagna, Pasquenan, Pak-ká-na, Pacanas), central Alabama,[55] later Texas[61]
 • Pamlico, formerly North Carolina
 • Pascagoula, Mississippi coast[61]
 • Patiri, southeastern Texas
 • Pee Dee (Pedee), South Carolina[55][70] and North Carolina
 • Pensacola, Florida panhandle and southern Alabama[58]
 • Potoskeet, North Carolina
 • Powhatan Confederacy, Virginia[42]
  • Appomattoc, Virginia
  • Arrohateck, Virginia
  • Chesapeake, Virginia
  • Chesepian, Virginia
  • Chickahominy, Virginia[68]
  • Kiskiack, Virginia
  • Mattaponi, Virginia
  • Nansemond, Virginia[68]
  • Paspahegh, Virginia
  • Powhatan, Virginia
  • Pamunkey, Virginia[68]
 • Quinipissa, southeastern Louisiana and Mississippi[57]
 • Rappahannock Tribe, Virginia
 • Roanoke, North Carolina
 • Saluda (Saludee, Saruti), South Carolina[55]
 • Santee (Seretee, Sarati, Sati, Sattees), South Carolina (no relation to Santee Sioux), South Carolina[55]
 • Santa Luces, Florida
 • Saponi, North Carolina,[71] Virginia[68]
 • Saura, North Carolina
 • Sawokli (Sawakola, Sabacola, Sabacôla, Savacola), southern Alabama and Florida panhandle[55]
 • Saxapahaw (Sissipahua, Shacioes), North Carolina[55]
 • Secotan, North Carolina
 • Seminole, Florida and Oklahoma[64]
 • Sewee (Suye, Joye, Xoye, Soya), South Carolina coast[55]
 • Shakori, North Carolina
 • Shoccoree (Haw), North Carolina,[55] possibly Virginia
 • Sissipahaw, North Carolina
 • Stegarake, Virginia[67]
 • Stuckanox (Stukanox), Virginia[68]
 • Sugeree (Sagarees, Sugaws, Sugar, Succa), North Carolina and South Carolina[55]
 • Surruque, east central Florida[72]
 • Suteree (Sitteree, Sutarees, Sataree), North Carolina
 • Taensa, Mississippi[66]
 • Talapoosa, Creek Confederacy, Alabama[57]
 • Tawasa, Alabama[73]
 • Tequesta, southeastern coastal Florida[55][59]
 • Terocodame, Texas and Mexico
  • Codam
  • Hieroquodame
  • Oodame
  • Perocodame
  • Teroodame
 • Timucua, Florida and Georgia[55][58][59]
  • Acuera, central Florida[74]
  • Agua Fresca (or Agua Dulce or Freshwater), interior northeast Florida[74]
  • Arapaha, north central Florida and south central Georgia?[74]
  • Cascangue, coastal southeast Georgia[74]
  • Icafui (or Icafi), coastal southeast Georgia[74]
  • Mocama (or Tacatacuru), coastal northeast Florida and coastal southeast Georgia[74]
  • Northern Utina north central Florida[74]
  • Ocale, central Florida[74]
  • Oconi, interior southeast Georgia[74]
  • Potano, north central Florida[74]
  • Saturiwa, northeast Florida[74]
  • Tacatacuru, coastal southeast Georgia[75]
  • Tucururu (or Tucuru), central? Florida[74]
  • Utina (or Eastern Utina), northeast central Florida[76]
  • Yufera, coastal southeast Georgia[74]
  • Yui (Ibi), coastal southeast Georgia[74]
  • Yustaga, north central Florida[74]
 • Tiou (Tioux), Mississippi[65]
 • Tocaste, Florida[59]
 • Tocobaga, Florida[55][59]
 • Tohomé, northwestern Florida and southern Alabama[58]
 • Tomahitan, eastern Tennessee
 • Topachula, Florida
 • Tukabatchee (Tuk-ke-bat-che), Muscogee Creek Confederacy, Alabama[57]
 • Tuscarora, North Carolina, Virginia, later New York
 • Tutelo (Nahyssan), Virginia[68][69]
 • Tunica, Arkansas and Mississippi[58]
 • Utiza, Florida[56]
 • Uzita, Tampa Bay, Florida[77]
 • Vicela, Florida[56]
 • Viscaynos, Florida
 • Waccamaw, South Carolina
 • Waccamaw Siouan, North Carolina
 • Wateree (Guatari, Watterees), North Carolina[55]
 • Waxhaw (Waxsaws, Wisack, Wisacky, Weesock, Flathead), North Carolina and South Carolina[55][70]
 • Westo, Virginia and South Carolina[61]
 • Winyaw, South Carolina coast[55]
 • Woccon, North Carolina[55][70]
 • Yamasee, Florida, Georgia[61]
 • Yazoo, southeastern tip of Arkansas, eastern Louisiana, Mississippi[55][78]
 • Yuchi (Euchee), central Tennessee,[55][58] later Oklahoma

Güneybatı

Bazen Oasisamerica olarak adlandırılır ve Arizona, Colorado, New Mexico, Utah, Chihuahua ile Sonora bölgelerini kapsar.

 • Ak Chin, Arizona
 • Güney Atabaskları (Apaçiler)
  • Çirikava Apaçileri, New Mexico ve Oklahoma
  • Hikarila Apaçileri, New Mexico
  • Lipan Apaçileri, Texas
  • Mescalero Apaçileri, New Mexico
  • Navaholar (Navajo, Diné), Arizona ve New Mexico
  • San Carlos Apaçileri, Arizona
  • Tonto Apaçileri, Arizona
  • Batı Apaçileri (Coyotero Apache), Arizona
  • White Mountain Apaçileri, Arizona
 • Aranama (Hanáma, Hanáme, Chaimamé, Chariname, Xaraname, Taraname)
 • Coahuiltecan, Texas, kuzey Mexico
 • Cocopa, Arizona, kuzey Mexico
 • Comecrudo Texas, kuzey Mexico
 • Cotoname (Carrizo de Camargo)
 • Genízaro Arizona, New Mexico
 • Halchidhoma, Arizona ve California
 • Hualapai, Arizona
 • Havasupai, Arizona
 • Hohokam, önceden Arizona
 • Karankawa, Texas
 • Kavelchadhom
 • La Junta, Texas, Chihuahua
 • Mamulique, Texas, kuzey Mexico
 • Manso, Texas, Chihuahua
 • Marikopalar, Arizona
 • Mojave, Arizona, California, Nevada
 • Pimalar, Arizona
 • Pima Bajo
 • Pueblo people, Arizona ve New Mexico
  • Ancestral Pueblo, önceden Arizona, Colorado, New Mexico, Utah
  • Hano, Arizona
  • Hopiler, Arizona
  • Keres, New Mexico
   • Acoma Pueblo, New Mexico
   • Cochiti Pueblo, New Mexico
   • Laguna Pueblo, New Mexico
   • San Felipe Pueblo, New Mexico
   • Santa Ana Pueblo, New Mexico
   • Santo Domingo Pueblo, New Mexico
   • Zia Pueblo, New Mexico
  • Tewa, New Mexico
   • Nambé Pueblo, New Mexico
   • Ohkay Owingeh, New Mexico
    • Piro Pueblo
   • Pojoaque Pueblo, New Mexico
   • San Ildefonso Pueblo, New Mexico
   • Tesuque Pueblo, New Mexico
   • Santa Clara Pueblo, New Mexico
  • Tiwa halkı, New Mexico
   • Isleta Pueblo, New Mexico
   • Picuris Pueblo, New Mexico
   • Sandia Pueblo, New Mexico
   • Taos Pueblo, New Mexico
   • Ysleta del Sur Pueblo (Tigua Pueblo), Texas
  • Towa
   • Jemez Pueblo, New Mexico
  • Zuniler, New Mexico
 • Quechan (Yuma), Arizona ve Kaliforniya
 • Quems
 • Solano, Coahuila, Texas
 • Tamique
 • Toboso
 • Tohono O'odham, Arizona ve Mexico
  • Qahatika, Arizona
 • Tompirolar
 • Ubateler
 • Walapai, Arizona
 • Yakiler (Yoreme), Arizona, Sonora
 • Yavapai, Arizona
  • Tolkapaya (Western Yavapai), Arizona
  • Yavapé (Northwestern Yavapai), Arizona
  • Kwevkapaya (Southeastern Yavapai), Arizona
  • Wipukpa (Northeastern Yavapai), Arizona

Meksika ve Mezoamerika

Meksika, Mezoamerika ve Karayipler'deki yerli halklar genellikle, dil, çevre ve kültürüne göre sınıflandırılırlar.

Aridoamerika

 • Aripe
 • Acaxee
 • Callejee
 • Catujane
 • Chichimeca
  • Caxcan
  • Guachichil
  • Guamare
  • Pame
  • Tecuexe
  • Zacatec
 • Cochimí
 • Cocapá, Arizona, kuzey Mexico
 • Guaycune
 • Guaycura
 • Huichol
 • Irritila
 • Kiliwa, Baja California
 • Janambre
 • Jumano, kuzey Mexico, New Mexico, batı Texas
 • Monqui
 • Ópata
 • Paipai, Akwa'ala, Kw'al, Baja California[79]
 • Pericúe (Pericu)
 • Seri
 • Sumalar, Chihuahua, batı Texas
 • Tamaholipa
 • Tarahumara
 • Tepehuán
 • Uchitíe
 • Ximpece
 • Xixime

Mezoamerika

Circum-Caribbean

Partially organized per Handbook of South American Indians.[80]

Karayip

Anthropologist Julian Steward defined the Antilles cultural area, which includes all of the Antilles ve Bahamalar, except for Trinidad and Tobago.[80]

 • Arawak
  • Taino, Greater Antilles, northern Lesser Antilles
   • Lucayan, Bahamas
  • Igneri, Lesser Antilles, 400—1000 MS
  • Nepoya, Trinidad
  • Suppoya, Trinidad
 • Caquetio, Aruba, Bonaire, Curaçao, and Venezuela
 • Carib, Lesser Antilles
  • Garifuna ("Black Carib"), Originally Dominika ve Saint Vincent, currently Belize, Guatemala, Honduras and Nicaragua
 • Ciboney, Greater Antilles, ca. 1000—300 MÖ[81]
  • Guanahatabey (Guanajatabey), Cuba, 1000 MÖ
 • Ciguayo, Hispaniola
 • Garifuna ("Black Carib"), Originally Dominika ve Saint Vincent, currently Belize, Guatemala, Honduras and Nicaragua
 • Ortoiroid, ca. 5500—200 MÖ[82]
  • Coroso culture, Puerto Rico, 1000 MÖ–200 MS[82]
  • Krum Bay culture, Virgin Islands, St. Thomas, 1500—200 MÖ[82]
 • Saladoid culture, 500 MÖ—545 MS[82]

Orta Amerika

Orta Amerika kültürü El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika ve Panama ile Kolombiya ve Ekvador'un Pasifik Kıyılarında görülür.[80]

 • Bagaces, Kosta Rika
 • Bokotalar, Panama
 • Borukalar, Kosta Rika
 • Bribriler, Costa Rica
 • Cabécar, Kosta Rika
 • Cacaopera (Matagalpa, Ulua), önceden El Salvador[83]
 • Cayada, Ekvador
 • Changuena, Panama
 • Embera-Wounaan (Chocó, Wounaan), Kolombiya, Panama
 • Choluteca, Honduras
 • Coiba, Kosta Rika
 • Coito, Kosta Rika
 • Corobici, Kosta Rika
 • Desaguadero, Kosta Rika
 • Dorasque, Panama
 • Guatuso, Kosta Rika
 • Guaymí, Panama
  • Movere, Panama
  • Murire, Panama
 • Guetar, Kosta Rika
 • Kunalar (Gunalar), Panama ve Kolombiya
 • Lenkalar, Honduras ve El Salvador
 • Mangue, Nikaragua
 • Maribichocoa, Honduras ve Nikaragua
 • Miskitolar, Hondrus, Nikaragua
  • Miskito Sambu
  • Tawira Miskito
 • Nagrandah, Nicaragua
 • Ngöbe Buglé, Bocas del Toro, Panama
 • Nicarao, Nicaragua
 • Nicoya, Kosta Rika
 • Orotiña, Kosta Rika
 • Paparo, Panama
 • Paya, Honduras
 • Pech, kuzeydoğu Honduras
 • Piria, Nikaragua
 • Poton, Honduras ve El Salvador
 • Quepo, Kosta Rika
 • Ramalar, Nikaragua
 • Sigualar, Panama
 • Subtiabalar, Nikaragua
 • Suerre, Kosta Rika
 • Sumo (Mayagna), Honduras ve Nikaragua
 • Terraba (Naso, Teribe, Tjër Di), Panama
 • Tojar, Panama
 • Tolupan (Jicaque), Honduras
 • Ulva, El Salvador, Honduras ve Nikaragua
 • Voto, Kosta Rika
 • Yasika, Nikaragua

Kolombiya ve Venezuela

Kolombiya ve Venezuela kültürü bugünkü Kolombiya ile Venezuela topraklarını içerir. Güney Kolombiya And kültür sahasına girer. Doğu Venezuela Guyanalar kültür sahasındadır ve güneydoğu Kolombiya ile güneybatı Venezuela Amazonya kültür sahasına dahildir[80].

 • Abibe, kuzeybatı Kolombiya
 • Aburrá, orta Kolombiya
 • Achagua (Axagua), doğu Kolombiya, batı Venezuela
 • Agual, batı Kolombiya
 • Amaní, orta Kolombiya
 • Ancerma, batı Kolombiya
 • Andaqui (Andaki), Huila Department, Kolombiya
 • Andoque, Andoke, güneydoğu Kolombiya
 • Antiochia, Kolombiya
 • Arbi, batı Kolombiya
 • Arma, batı Kolombiya
 • Atunceta, batı Kolombiya
 • Auracana, kuzeydoğu Kolombiya
 • Buriticá, batı Kolombiya
 • Calamari, kuzeybatı Kolombiya
 • Calima culture, batı Kolombiya, 200 MÖ–400 MS
 • Caramanta, batı Kolombiya
 • Carate, kuzeydoğu Kolombiya
 • Carare, kuzeydoğu Kolombiya
 • Carex, kuzeybatı Kolombiya
 • Cari, batı Kolombiya
 • Carrapa, batı Kolombiya
 • Cartama, batı Kolombiya
 • Cauca culture, batı Kolombiya, 800–1200 MS
 • Corbago, kuzeydoğu Kolombiya
 • Cosina, kuzeydoğu Kolombiya
 • Catio, kuzeybatı Kolombiya
 • Cenú, kuzeybatı Kolombiya
 • Cenufaná, kuzeybatı Kolombiya
 • Chanco, batı Kolombiya
 • Coanoa, kuzeydoğu Kolombiya
 • Evéjito, batı Kolombiya
 • Fincenú, kuzeybatı Kolombiya
 • Gorrón, batı Kolombiya
 • Guahibo (Guajibo), doğu Kolombiya, southern Venezuela
 • Guambía, batı Kolombiya
 • Guane culture, Kolombiya, pre-Columbian culture
 • Guanebucan, kuzeydoğu Kolombiya
 • Guazuzú, kuzeybatı Kolombiya
 • Hiwi, batı Kolombiya, doğu Venezuela
 • Jamundí, batı Kolombiya
 • Kogi, northern Kolombiya
 • Lile, batı Kolombiya
 • Lache, orta Kolombiya
 • Maco (Mako, Itoto, Wotuja, or Jojod), kuzeydoğu Kolombiya and batı Venezuela
 • Mompox, kuzeybatı Kolombiya
 • Motilone, kuzeydoğu Kolombiya and batı Venezuela
 • Naura, orta Kolombiya
 • Nauracota, orta Kolombiya
 • Noanamá (Waunana, Huaunana, Woun Meu), kuzeybatı Kolombiya and Panama
 • Nutabé, kuzeybatı Kolombiya
 • Opón, kuzeydoğu Kolombiya
 • Pacabueye, kuzeybatı Kolombiya
 • Pancenú, kuzeybatı Kolombiya
 • Patángoro, orta Kolombiya
 • Paucura, batı Kolombiya
 • Pemed, kuzeybatı Kolombiya
 • Pequi halkı, batı Kolombiya
 • Piaroa, Kolombiya and Venezuela
 • Picara, batı Kolombiya
 • Pozo, batı Kolombiya
 • Quimbaya, orta Kolombiya, 4th–7th c. MS
 • Quinchia, batı Kolombiya
 • Sutagao, orta Kolombiyan
 • Tahamí, kuzeybatı Kolombiya
 • Tairona, northern Kolombiya, pre-Columbian culture, 1st–11th c. MS
 • Tamalameque, kuzeybatı Kolombiya
 • Timba, batı Kolombiya
 • Tinigua, Caquetá Department, Kolombiya
 • Tolú, kuzeybatı Kolombiya
 • Toro, batı Kolombiya
 • Tupe, kuzeydoğu Kolombiya
 • Turbaco halkı, kuzeybatı Kolombiya
 • Urabá, kuzeybatı Kolombiya
 • Urezo, kuzeybatı Kolombiya
 • U'wa, doğu Kolombiya, batı Venezuela
 • Wayuu (Wayu, Wayúu, Guajiro, Wahiro), kuzeydoğu Kolombiya ve kuzeybatı Venezuela
 • Xiriguana, kuzeydoğu Kolombiya
 • Yamicí, kuzeybatı Kolombiya
 • Yapel, kuzeybatı Kolombiya
 • Yarigui, kuzeydoğu Kolombiya
 • Yukpa, Yuko, kuzeydoğu Kolombiya
 • Zamyrua, kuzeydoğu Kolombiya
 • Zendagua, kuzeybatı Kolombiya
 • Zenú, kuzeybatı Kolombiya, pre-Columbian culture, 200 MÖ–1600 MS
 • Zopia, batı Kolombiya

Guyanalar

Kolombiya'nın kuzey kısımları, Fransız Guyanası, Guyana, Surinam, Venezuela ve Brezilya'daki Amazonas, Amapá, Pará, Roraima eyaletleri.

 • Acawai (6N 60W)
 • Acokwa (3N 53W)
 • Acuria (Akurio, Akuriyo), 5N 55W, Surinam
 • Akawaio, Roraima, Brezilya, Guyana, Venezuela
 • Amariba (2N 60W)
 • Amicuana (2N 53W)
 • Apalaí (Apalai), Amapá, Brezilya
 • Apirua (3N 53W)
 • Apurui (3N 53W)
 • Aracaret (4N 53W)
 • Aramagoto (2N 54W)
 • Aramisho (2N 54W)
 • Arebato (7N 65W)
 • Arekena (2N 67W)
 • Arhuaco, kuzeydoğu Kolombiya
 • Arigua
 • Arinagoto (4N 63W)
 • Arua (1N 50W)
 • Aruacay, Venezuela
 • Atorai (2N 59W)
 • Atroahy (1S 62W)
 • Auaké, Brezilya and Guyana
 • Baniwa (Baniva) (3N 68W), Brezilya, Kolombiya ve Venezuela
 • Baraüana (1N 65W)
 • Bonari (3S 58W)
 • Baré (3N 67W)
 • Caberre (4N 71 W)
 • Cadupinago
 • Cariaya (1S 63 W)
 • Carib (Kalinago), Venezuela
 • Carinepagoto, Trinidad
 • Chaguan, Venezuela
 • Chaima, Venezuela
 • Cuaga, Venezuela
 • Cuacua, Venezuela
 • Cumanagoto, Venezuela
 • Guayano, Venezuela
 • Guinau (4N 65W)
 • Hixkaryána, Amazonas, Brezilya
 • Inao (4N 65W)
 • Ingarikó, Brezilya, Guyana ve Venezuela
 • Jaoi (Yao), Guyana, Trinidad and Venezuela
 • Kali'na, Brezilya, Guyana, Fransız Guyanası, Surinam, Venezuela
 • Lokono (Arawak, Locono), Guyana, Trinidad, Venezuela
 • Macapa (2N 59W)
 • Macushi, Brezilya ve Guyana
 • Maipure (4N 67W)
 • Maopityan (2N 59W)
 • Mapoyo (Mapoye), Venezuela
 • Marawan (3N 52W)
 • Mariche, Venezuela
 • Mariusa, Venezuela
 • Marourioux (3N 53W)
 • Nepuyo (Nepoye), Guyana, Trinidad ve Venezuela
 • Orealla, Guyana
 • Palengue, Venezuela
 • Palikur, Brezilya, Fransız Guyanası
 • Parauana (2N 63W)
 • Parauien (3S 60W)
 • Pareco, Venezuela
 • Paria, Venezuela
 • Patamona, Roraima, Brezilya
 • Pauishana (2N 62W)
 • Pemon (Arecuna), Brezilya, Guyana, Venezuela
 • Piapoco (3N 70W)
 • Piaroa, Venezuela
 • Pino (3N 54W)
 • Piritú, Venezuela
 • Purui (2N 52W)
 • Saliba (Sáliva), Venezuela
 • Sanumá, Venezuela, Brezilya
 • Shebayo, Trinidad
 • Sikiana (Chikena, Xikiyana), Brezilya, Surinam
 • Tagare, Venezuela
 • Tamanaco, Venezuela
 • Tarumá (3S 60W)
 • Tibitibi, Venezuela
 • Tiriyó (Tarëno), Brezilya, Surinam
 • Tocoyen (3N 53W)
 • Tumuza, Venezuela
 • Wai-Wai, Amazonas, Brezilya ve Guyana
 • Wapishana, Brezilya ve Guyana
 • Warao (Warrau), Guyana ve Venezuela
 • Wayana (Oyana), Pará, Brezilya
 • Ya̧nomamö (Yanomami), Venezuela ve Amazonas, Brezilya
 • Ye'kuana, Venezuela, Brezilya

Doğu Brezilya

Brezilya'nın doğusundaki Ceará, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará ve Santa Catarina eyaletleri.

 • Apinajé (Apinaye Caroyo),[84] Rio Araguiaia
 • Apurinã (Popũkare), Amazonas and Acre
 • Araralar, Pará
 • Bororolar (Borôro),[84] Mato Grosso
 • Botocudo (Lakiãnõ)
 • Carijo Guarani[84]
 • East Brezilyaian Tradition, Precolumbian culture[84]
 • Guató (Guato), Mato Grosso
 • Kadiwéu (Guaicuru),[84] Mato Grosso do Sul
 • Karajá (Iny, Javaé),[84] Goiás, Mato Grosso, Pará, and Tocantins
 • Kaxixó, Minas Gerais
 • Kayapo (Cayapo, Mebêngôkre),[84] Mato Grosso and Pará
 • Laklãnõ,[84] Santa Catarina
 • Mehim (Krahô, Crahao),[84] Rio Tocantins
 • Ofayé, Mato Grosso do Sul
 • Parakatêjê (Gavião),[84] Pará
 • Pataxó, Bahia
 • Potiguara (Pitigoares),[84] Ceará
 • Tabajara, Ceará
 • Tupiniquim, Espírito Santo
 • Umutina (Barbados)[84]
 • Xakriabá (Chakriaba, Chikriaba, Shacriaba), Minas Gerais
 • Xavánte (Shavante),[84] Mato Grosso
 • Xerénte (Sherente),[84] Goiás
 • Xucuru, Pernambuco

Andlar

 • Andean Hunting-Collecting Tradition, Arjantin, 11,000–4,000 MS
 • Awa-Kwaiker, northern Ecuador, southern Colombia
 • Aymaralar, Bolivya,[85] Chile, Peru
 • Callawalla (Callahuaya), Bolivya[85]
 • Cañari, Ecuador
 • Capulí culture, Ecuador, 800—1500 MS
 • Cerro Narrio (Chaullabamba) (Precolumbian culture)
 • Chachapoyas, Amazonas, Peru
 • Chachilla (Cayapas)
 • Chanka (Chanca), Peru
 • Chavín, northern Peru, 900–200 MÖ
 • Chincha people, Peru (Precolumbian culture)
 • Chipaya, Oruro Department, Bolvia[85]
 • Chuquibamba culture (Precolumbian culture)
 • Conchucos
 • Diaguita
  • Amaicha, Arjantin
  • Calchaquí, Arjantin
  • Chicoana, Salta, Arjantin
  • Quilmes (Precolumbian culture), Arjantin
 • Guangaia (Precolumbian culture)
 • Ichuña microlithic tradition (Precolumbian culture)
 • Inca Empire (Inka), based in Peru
 • Jama-Coaque (Precolumbian culture)
 • Killke culture, Peru, 900–1200 MS
 • Kogi
 • Kolla (Colla), Arjantin, Bolivya, Chile
 • La Tolita (Precolumbian culture)
 • Las Vegas culture, coastal Ecuador, 8000 MÖ–4600 MÖ
 • Lauricocha culture, Peru, 8000–2500 MÖ
 • Lima culture, Peru, 100–650 MS
 • Maina, Ecuador, Peru
 • Manteño-Huancavilca (Precolumbian culture)
 • Milagro (Precolumbian culture)
 • Mollo culture, Bolivya, 1000–1500 MS
 • Muisca, Colombian highlands (Precolumbian culture)
 • Pachacama (Precolumbian culture)
 • Paez (Nasa culture), Colombian highlands (Precolumbian culture)
 • Panzaleo (Precolumbian culture)
 • Pasto
 • Pijao, Colombia
 • Keçuvalar (Kichua, Kichwa), Bolivya[85]
  • Chankas
  • Wankas (Huancas)
 • Quitu culture, 2000 MÖ—1550 MS
 • Salinar (Precolumbian culture)
 • Saraguro
 • Tiwanaku culture (Tiahuanaco), 400-1000 MS, Bolivya
 • Tsáchila (Colorado), Ecuador
 • Tuza-Piartal (Precolumbian culture)
 • Uru, Bolivya,[85] Peru
  • Uru-Murato, Bolivya
 • Wari culture, central coast and highlands of Peru, 500–1000 MS
  • Pocra culture, Ayacucho Province, Peru, 500–1000 MS

Pasifik Ovaları

 • Amotape complex, northern coastal Peru, 9,000–7,1000 MÖ
 • Atacameño (Atacama, Likan Antaí), Chile
 • Awá, Colombia and Ecuador
 • Bara, Colombia
 • Cara culture, coastal Ecuador, 500 MÖ-1550 MS
 • Bahía, Ecuador, 500 MÖ–500 MS
 • Casma culture, coastal Peru, 1000–1400 MS
 • Chancay, central coastal Peru, 1000–1450 MS
 • Chango, coastal Peru, northern Chile
 • Chimú, north coastal Peru, 1000–1450 MS
 • Cupisnique (Precolumbian culture), 1000-200 MÖ, coastal Peru
 • Lambayeque (Sican culture), north coastal Peru, 750–1375 MS
 • Machalilla culture, coastal Ecuador, 1500–1100 MÖ
 • Manteño civilization, western Ecuador, 850–1600 MS
 • Moche (Mochica), north coastal Peru, 1-750 MS
 • Nazca, south coastal Peru, 1-700 MS
 • Norte Chico civilization (Precolumbian culture), coastal Peru
 • Paiján culture, northern coastal Peru, 8,700–5,900 MÖ
 • Paracas, south coastal Peru, 600-175 MÖ
 • Recuay culture, Peru (Precolumbian culture)
 • Tallán (Precolumbian culture), north coastal Peru
 • Valdivia culture, Ecuador, 3500–1800 MÖ
 • Virú culture, Piura Region, Peru, 200 MÖ–300 MS
 • Wari culture (Huari culture), Peru, 500–1000 MS
 • Yukpa (Yuko), Colombia
 • Yurutí, Colombia

Kuzeybatı Amazon

This region includes Amazonas in Brezilya; the Amazonas ve Putumayo Departments in Kolombiya; Cotopaxi, Los Rios, Morona-Santiago, Napo, and Pastaza Provinces and the Oriente Region in Ekvador; and the Loreto Region in Peru.

 • Arabelalar, Loreto Region, Peru
 • Arapasolar (Arapaco), Amazonas, Brezilya
 • Baniwa
 • Barbudolar, Loreto Region, Peru
 • Bora, Loreto Region, Peru
 • Candoshi-Shapra (Chapras), Loreto Region, Peru
 • Carútana (Arara), Amazonas, Brezilya
 • Chayahuita (Chaywita) Loreto Region, Peru
 • Cocama, Loreto Region, Peru
 • Cofán (Cofan), Putumayo Department, Kolombiya and Ecuador
 • Cubeo (Kobeua), Amazonas, Brezilya and Kolombiya
 • Dâw, Rio Negro, Brezilya
 • Flecheiro
 • Huaorani (Waorani, Waodani, Waos), Ekvador
 • Hupda (Hup), Brezilya, Kolombiya
 • Jibito, Loreto Region, Peru
 • Jivaroan peoples, Ekvador ve Peru
  • Achuar, Morona-Santiago Province ve Oriente Region, Ekvador ve Loreto Region, Peru
  • Aguaruna (Aguarana), Ecuador, Peru
  • Huambisa, Peru
  • Shuar, Morona-Santiago Province ve Oriente Region, Ekvador ve Loreto Region, Peru
 • Kachá (Shimaco, Urarina), Loreto Region, Peru
 • Kamsá (Sebondoy), Putumayo Department, Kolombiya
 • Kanamarí, Amazonas, Brezilya
 • Kichua (Quichua)
  • Cañari Kichua (Canari)
  • Canelo Kichua (Canelos-Quichua), Pataza Province, Ekvador
  • Chimborazo Kichua
  • Cholos cuencanos
  • Napo Runa (Napo Kichua, Quijos-Quichua, Napo-Quichua), Ekvador ve Peru
  • Saraguro
  • Sarayacu Kichua, Pastaza Province, Ekvador
 • Korubu, Amazonas, Brezilya
 • Kugapakori-Nahua
 • Macaguaje (Majaguaje), Río Caquetá, Kolombiya
 • Machiguenga, Peru
 • Marubo
 • Matsés (Mayoruna, Maxuruna), Brezilya ve Peru
 • Mayoruna (Maxuruna)
 • Miriti, Amazonas Department, Kolombiya
 • Murato, Loreto Region, Peru
 • Mura, Amazonas, Brezilya
  • Pirahã (Mura-pirarrã), Amazonas, Brezilya
 • Nukaklar (Nukak-Makú), doğu Kolombiya
 • Ocaina, Loreto Region, Peru
 • Omagua (Cambeba, Kambeba, Umana), Amazonas, Brezilya
 • Orejón (Orejon), Napo Province, Ekvador
 • Panoan, western Brezilya, Bolivya, Peru
 • Sharpas
 • Sionalar (Sioni), Amazonas Department, Kolombiya
 • Siriano, Brezilya, Kolombiya
 • Siusi, Amazonas, Brezilya
 • Tarianolar (Tariana), Amazonas, Brezilya
 • Tsohom Djapá
 • Tukano (Tucano), Brezilya, Kolombiya
  • Barasana (Pareroa, Taiwano), Amazonas, Brezilya ve Vaupés, Kolombiya
  • Eastern Tukanoan (Tucanoan)
  • Makuna (Buhagana, Macuna), Amazonas, Brezilya ve Vaupés, Kolombiya
 • Waikino (Vaikino), Amazonas, Brezilya
 • Waimiri-Atroari (Kinja, Uaimiri-Atroari), Amazonas ve Roraima, Brezilya
 • Wanano (Unana, Vanana), Amazonas, Brezilya
 • Witoto
  • Murui Witoto, Loreto Region, Peru
 • Yagua (Yahua), Loreta Region, Peru
 • Yaminahua (Jaminawa, Yamanawa, Yaminawá), Pando Department, Bolivya[85]
 • Yora
 • Záparo (Zaparo), Pastaza Province, Ekvador
 • Zuruahã (Suruahá, Suruwaha), Amazonas, Brezilya

Doğu Amazon

This region includes Amazonas, Maranhão, and parts of Pará States in Brezilya.

 • Amanayé (Ararandeura), Brezilya
 • Araweté (Araueté, Bïde), Pará, Brezilya
 • Awá (Guajá), Brezilya
 • Chuncho, Peru
 • Ge
 • Guajajára (Guajajara), Maranhão, Brezilya
 • Guarani, Paraguay
 • Ka'apor, Maranhão, Brezilya
 • Kuruaya, Pará, Brezilya
 • Marajoara, Precolumbian culture, Pará, Brezilya
 • Panará, Mato Grosso and Pará, Brezilya
 • Parakanã (Paracana)
 • Suruí do Pará, Pará, Brezilya
 • Tembé (Tembe)
 • Turiwára (Turiwara)
 • Wayampi
 • Zo'é people, Pará, Brezilya

Güney Amazon

This region includes southern Brezilya (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parts of Pará, and Rondônia) and Eastern Bolivya (Beni Department).

 • Apiacá (Apiaká), Mato Grosso and Pará, Brezilya[86]
 • Assuriní do Toncantins (Tocantin)
 • Aweti (Aueto), Mato Grosso, Brezilya
 • Bakairí (Bakairi)
 • Chácobo (Chacobo), northwest Beni Department, Bolivya[85]
 • Chiquitano (Chiquito, Tarapecosi), Brezilya and Santa Cruz, Bolivya[85]
 • Cinta Larga, Mato Grosso, Brezilya
 • Enawene Nawe, Mato Grosso, Brezilya
 • Gavião of Rondônia
 • Guarayu (Guarayo), Bolivya[85]
 • Ikpeng (Xicao), Mato Grosso, Brezilya
 • Itene, Beni Department, Bolivya[85]
 • Irántxe (Iranche)
 • Juma (Kagwahiva), Rondônia, Brezilya
 • Jurúna (Yaruna, Juruna, Yudjá), Mato Grosso, Brezilya
 • Kaiabi (Caiabi, Cajabi, Kajabi, Kayabi), Mato Grosso, Brezilya
 • Kalapálo (Kalapalo), Mato Grosso, Brezilya
 • Kamayurá (Camayura), Mato Grosso, Brezilya
 • Kanoê (Kapixaná), Rondônia, Brezilya
 • Karipuná (Caripuna)
 • Karitiâna (Caritiana), Brezilya
 • Kayapo, Mato Grosso, Brezilya
 • Kuikuro, Mato Grosso, Brezilya
 • Matipu, Mato Grosso, Brezilya
 • Mehináku (Mehinacu, Mehinako), Mato Grosso, Brezilya
 • Moxo (Mojo), Bolivya
 • Nahukuá (Nahuqua), Mato Grosso, Brezilya
 • Nambikuára (Nambicuara, Nambikwara), Mato Grosso, Brezilya
 • Pacahuara (Pacaguara, Pacawara), northwest Beni Deparmtent, Bolivya[85]
 • Pacajá (Pacaja)
 • Panará, Mato Grosso and Pará, Brezilya
 • Parecís (Paressi)
 • Rikbaktsa (Erikbaksa), Mato Grosso, Brezilya
 • Rio Pardo people, Mato Grosso, Brezilya
 • Sateré-Mawé (Maue), Brezilya
 • Suyá (Kisedje), Mato Grosso, Brezilya
 • Tacana (Takana), Beni and Madre de Dios Rivers, Bolivya[85]
 • Tapajó (Tapajo)
 • Tapirapé (Tapirape)
 • Tenharim
 • Terena, Mato Gross and Mato Grosso do Sul, Brezilya
 • Trumai, Mato Grosso, Brezilya
 • Tsimané (Chimané, Mosetén, Pano), Beni Department, Bolivya[85]
 • Uru-Eu-Wau-Wau, Rondônia, Brezilya
 • Wari' (Pacanawa, Waricaca'), Rondônia, Brezilya
 • Wauja (Waurá, Waura), Mato Grosso, Brezilya
 • Wuy jugu (Mundurucu, Munduruku)
 • Yawalapiti (Iaualapiti), Mato Grosso, Brezilya

Güneybatı Amazon

This region includes the Cuzco, Huánuco Junín, Loreto, Madre de Dios, and Ucayali Regions of eastern Peru, parts of Acre, Amazonas, and Rondônia, Brezilya, and parts of the La Paz ve Beni Departments of Bolivya.

 • Aguano (Santacrucino, Uguano), Peru
 • Aikanã, Rondônia, Brezilya
 • Akuntsu, Rondônia, Brezilya
 • Amahuaca, Brezilya, Peru
 • Asháninka (Campa, Chuncha), Acre, Brezilya and Junín, Pasco, Huánuco, and Ucayali, Peru
 • Banawá (Jafí, Kitiya), Amazonas, Brezilya
 • Cashibo (Carapache), Huánuco Region, Peru
 • Conibo (Shipibo-Conibo), Peru and Amazonas, Brezilya
 • Ese Ejja (Chama), Beni Department, Bolivya[85]
 • Harakmbut, Madre de Dios, Peru
  • Amarakaeri, Madre de Dios Region, Peru
   • Kareneri, Madre de Dios Region, Peru
  • Huachipaeri, Madre de Dios Region, Peru
   • Arasairi, Madre de Dios Region, Peru
   • Manuquiari, Madre de Dios Region, Peru
   • Puikiri (Puncuri), Madre de Dios Region, Peru
   • Sapiteri, Madre de Dios Region, Peru
   • Toyeri, Madre de Dios Region, Peru[87]
 • Hi-Merimã, Himarimã, Amazonas, Brezilya
 • Jamamadi, Acre and Amazonas, Brezilya
 • Kaxinawá (Cashinahua, Huni Kuin), Peru and Acre, Brezilya
 • Kulina (Culina), Peru
 • Kwaza (Coaiá, Koaiá), Rondônia, Brezilya
 • Latundê, Rondônia, Brezilya
 • Machinere, Bolivya[85] and Peru
 • Mashco-Piro, Peru
 • Matís (Matis), Brezilya
 • Matsés (Mayoruna, Maxuruna), Brezilya, Peru
 • Parintintin (Kagwahiva’nga), Brezilya
 • Shipibo, Loreto Region, Peru
 • Ticuna (Tucuna), Brezilya, Colombia, Peru
 • Toromono (Toromona), La Paz Department, Bolivya[85]
 • Yanesha' (Amuesha), Cusco Region, Peru
 • Yawanawa (Jaminawá, Marinawá, Xixinawá), Acre, Brezilya; Madre de Dios, Peru; and Bolivya
 • Yine (Contaquiro, Simiranch, Simirinche), Cuzco Region, Peru
 • Yuqui (Bia, Yuki), Cochabamba DepartmentBolivya[85]
 • Yuracaré (Yura), Beni and Cochabamba Departments, Bolivya[85]

Gran Chaco

 • Abipón, Arjantin, historic group
 • Angaite (Angate), northwestern Paraguay
 • Ayoreo[88] (Ayoré, Moro, Morotoco, Pyeta, Yovia,[85] Zamuco), Bolivya and Paraguay
 • Chamacoco (Zamuko),[88] Paraguay
 • Chané, Arjantin and Bolivya
 • Chiquitano (Chiquito, Tarapecosi), eastern Bolivya
 • Chorote (Choroti,[88] Iyo'wujwa,[85] Iyojwa'ja Chorote, Manjuy), Arjantin, Bolivya, and Paraguay
 • Guana[88] (Kaskihá), Paraguay
 • Guaraní,[88] Arjantin, Bolivya, Brezilya, and Paraguay
  • Bolivyan Guarani[85]
   • Chiriguano, Bolivya
   • Guarayo (East Bolivyan Guarani)
  • Chiripá (Tsiripá, Ava), Bolivya
  • Pai Tavytera (Pai, Montese, Ava), Bolivya
  • Tapieté (Guaraní Ñandéva, Yanaigua),[88] eastern Bolivya[85]
  • Yuqui (Bia), Bolivya
 • Guaycuru peoples, Arjantin, Bolivya, Brezilya, and Paraguay
  • Mbayá (Caduveo), historic
   • Kadiweu, Brezilya
  • Mocoví (Mocobí), Arjantin
  • Pilagá (Pilage Toba)
  • Toba[88] (Qom, Frentones), Arjantin, Bolivya,[85] and Paraguay
 • Kaiwá,[88] Arjantin and Brezilya
 • Lengua people (Enxet),[88] Paraguay
  • North Lengua (Eenthlit, Enlhet, Maskoy), Paraguay
  • South Lengua, Paraguay
 • Lulé (Pelé, Tonocoté), Arjantin
 • Maká[88] (Towolhi), Paraguay
 • Nivaclé (Ashlushlay,[88] Chulupí, Chulupe, Guentusé), Arjantin and Paraguay
 • Sanapaná[88] (Quiativis), Paraguay
 • Vilela, Arjantin
 • Wichí (Mataco),[88] Arjantin and Tarija Department, Bolivya[85]

Güney Cone

Patagonian languages at the time of European/African contact
 • Aché, southeastern Paraguay
 • Alacaluf (Kaweshkar, Halakwulup), Chile
 • Chaná (extinct), formerly Uruguay
 • Chandule (Chandri)
 • Charrúa, southern Brezilya and Uruguay
 • Chono (Precolumbian culture), formerly Chiloé Archipelago, Chile
 • Comechingon (Henia-Camiare), Arjantin
 • Haush (Manek'enk, Mánekenk, Aush), Tierra del Fuego
 • Het (Querandí) (extinct), formerly Argentinian Pampas
  • Chechehet
  • Didiuhet
  • Taluhet
 • Huarpe (Warpes) (extinct), Strait of Magellan, Chile
  • Allentiac (Alyentiyak)
  • Millcayac (Milykayak)
  • Oico
 • Mapuche (Araucanian), southwestern Arjantin and Chile
  • Huilliche (Huillice, Hulliche), Chile
  • Lafquenche
  • Mapuche, southwestern Arjantin and Chile
  • Pehuenche, south central Chile and Arjantin
  • Picunche, formerly Chile
  • Promaucae, formerly Chile
 • Mbeguá (extinct), formerly Paraná River, Arjantin
 • Minuane (extinct), formerly Uruguay
 • Puelche (Guenaken, Pampa) (extinct), Argentinian and Chilean Andes
 • Tehuelche, Patagonia
  • Künün-a-Güna (Gennakenk, Gennaken)
  • Küwach-a-Güna
  • Mecharnúekenk
  • Aónikenk (Zuidelijke Tehuelche)
 • Teushen (Tehues, extinct), Tierra del Fuego
 • Selk'nam (Ona), Tierra del Fuego
 • Yaghan (Yamana), Tierra del Fuego
 • Yaro (Jaro)

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

 1. Página no encontrada
 2. "Perú: Perfil Sociodemográfico"
 3. https://www.censopoblacion.gt/mapas
 4. The American Indian and Alaska Native Population: 2010
 5. "Ethnic Origin (279), Single and Multiple Ethnic Origin Responses (3), Generation Status (4), Age (12) and Sex (3) for the Population in Private Households of Canada, Provinces and Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 2016 Census - 25% Sample Data"
 6. "Resultados definitivos censo 2017"
 7. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
 8. "Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares por sexo, según edad en años simples y grupos quinquenales de edad"
 9. "About this Collection"
 10. "CIA – The World Factbook – Honduras"
 11. AnaBritannica (yıl: 1986, cilt: 1, sayfa: 605) Amerika Yerlileri adını yalnızca Kızılderililer anlamında kullanır ve "Batı Yarıküresinin Eskimolar ve Aleut dışındaki yerli halkların tümü" olarak tanımlar
 12. The American Indian and Alaska Native Population: 2010 9 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., U.S. Census Bureau
 13. "Terminology". Indian and Northern Affairs Canada. 24 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Kasım 2009. The Canadian Constitution recognizes three groups of Aboriginal people — Indians (First Nations), Métis and Inuit. These separate peoples have unique heritages, languages, cultural practices, and spiritual beliefs
 14. "Words First An Evolving Terminology Relating to Aboriginal Peoples in Canada". Communications Branch of Indian and Northern Affairs Canada. 2004. 3 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Haziran 2010.
 15. "Terminology of First Nations, Native, Aboriginal and Metis" (PDF). Aboriginal Infant Development Programs of BC. 2009. 14 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Haziran 2010.
 16. Gordon, Raymond G., Jr. (Ed.). (2005). Ethnologue: Languages of the world (15th ed.). Dallas, TX: SIL International. ISBN 1-55671-159-X. (Online version: http://www.ethnologue.com 18 Mart 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.).
 17. "Y-Chromosome Evidence for Differing Ancient Demographic Histories in the Americas" (PDF). Department of Biology, University College, London; Departamento de Gene´tica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brezilya; Instituto Venezolano de Investigaciones Cientı´ficas, Caracas, Venezuela; Departamento de Gene´tica, Universidade Federal do Parana´, Curitiba, Brezilya; 5Department of Anthropology, University of New Mexico, Albuquerque; 6Laboratorio de Gene´tica Humana, Universidad de los Andes, Bogota´; Victoria Hospital, Prince Albert, Canada; Subassembly of Medical Sciences, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia; Laboratorio de Gene´tica Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellı´n, Colombia; Universite´ de Montreal. University College London 73:524–539. 2003. 8 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2010.
 18. Orgel L (2004). "Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world" (PDF). Crit Rev Biochem Mol Biol. 39 (2). ss. 99-123. doi:10.1080/10409230490460765. PMID 15217990. 13 Kasım 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2010.
 19. "Learn about Y-DNA Haplogroup Q". Genebase Systems. 2008. 21 Ocak 2011 tarihinde kaynağından (Verbal tutorial possible) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2009. Haplogroups are defined by unique mutation events such as single nucleotide polymorphisms, or SNPs. These SNPs mark the branch of a haplogroup, and indicate that all descendents of that haplogroup at one time shared a common ancestor. The Y-DNA SNP mutations were passed from father to son over thousands of years. Over time, additional SNPs occur within a haplogroup, leading to new lineages. These new lineages are considered subclades of the haplogroup. Each time a new mutation occurs, there is a new branch in the haplogroup, and therefore a new subclade. Haplogroup Q, possibly the youngest of the 20 Y-chromosome haplogroups, originated with the SNP mutation M242 in a man from Haplogroup P that likely lived in Siberia approximately 15,000 to 20,000 years before present Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 20. Wells, Spencer; Read, Mark (2002). The Journey of Man – A Genetic Odyssey. Random House. ISBN 0-8129-7146-9. 24 Aralık 2011 tarihinde kaynağından (Digitised online by Google books) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2009.
 21. "First Americans Endured 20,000-Year Layover – Jennifer Viegas, Discovery News". 10 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2009. Archaeological evidence, in fact, recognizes that people started to leave Beringia for the New World around 40,000 years ago, but rapid expansion into North America didn't occur until about 15,000 years ago, when the ice had literally broken page 2 13 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 22. Than, Ker (2008). "New World Settlers Took 20,000-Year Pit Stop". National Geographic Society. 26 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2010. Over time descendants developed a unique culture—one that was different from the original migrants' way of life in Asia but which contained seeds of the new cultures that would eventually appear throughout the Americas
 23. "Summary of knowledge on the subclades of Haplogroup Q". Genebase Systems. 2009. 1 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2009.
 24. Ruhlen M (Kasım 1998). "The origin of the Na-Dene". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 95 (23). ss. 13994-6. doi:10.1073/pnas.95.23.13994. PMC 25007$2. PMID 9811914.
 25. Zegura SL, Karafet TM, Zhivotovsky LA, Hammer MF (Ocak 2004). "High-resolution SNPs and microsatellite haplotypes point to a single, recent entry of Native American Y chromosomes into the Americas". Molecular Biology and Evolution. 21 (1). ss. 164-75. doi:10.1093/molbev/msh009. PMID 14595095.
 26. "mtDNA Variation among Greenland Eskimos. The Edge of the Beringian Expansion". Laboratory of Biological Anthropology, Institute of Forensic Medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, McDonald Institute for Archaeological Research,University of Cambridge, Cambridge, University of Hamburg, Hamburg. 2000. 11 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2009. The relatively lower coalescence time of the entire haplogroup A2 including the shared sub-arctic branches A2b (Siberians and Inuit) and A2a (Eskimos and Na-Dené) is probably due to secondary expansions of haplogroup A2 from the Beringia area, which would have averaged the overall internal variation of haplogroup A2 in North America. Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 27. "Native American Mitochondrial DNA Analysis Indicates That the Amerind and the Nadene Populations Were Founded by Two Independent Migrations". Center for Genetics and Molecular Medicine and Departments of Biochemistry and Anthropology, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia. Genetics Society of America. Vol 130, 153-162. 31 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2009. The divergence time for the Nadene portion of the HaeIII np 663 lineage was about 6,000-10,000 years. Hence, the ancestral Nadene migrated from Asia independently and considerably more recently than the progenitors of the Amerinds Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 28. Bolnick, Deborah A. et al 2006, Asymmetric Male and Female Genetic Histories among Native Americans from Eastern North America 1 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 29. Zegura, Stephen L. et al 2004, High-Resolution SNPs and Microsatellite Haplotypes Point to a Single, Recent Entry of Native American Y Chromosomes into the Americas 13 Ağustos 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 30. Malhi, Ripan Singh et al 2008, Distribution of Y Chromosomes Among Native North Americans: A Study of Athapaskan Population History 17 Haziran 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 31. Bortolini, Maria-Catira et al 2003, Y-Chromosome Evidence for Differing Ancient Demographic Histories in the Americas
 32. Hammer, Michael F. et al 2005, Population structure of Y chromosome SNP haplogroups in the United States and forensic implications for constructing Y chromosome STR databases 10 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 33. "Culture Areas Index". the Canadian Museum of Civilization. 4 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2012.
 34. Pritzker 112
 35. Heizer ix
 36. Heizer 205-7
 37. Heizer 190
 38. Heizer 593
 39. Heizer 769
 40. Heizer 249
 41. Sturtevant and Trigger, ix
 42. Sturtevant and Trigger, 241
 43. Sturtevant and Trigger, 198
 44. Sturtevant and Trigger, 161
 45. Sturtevant and Trigger, 96
 46. Sturtevant and Trigger, 255
 47. D'Azevedo, ix
 48. Pritzker, 230
 49. D'Azevedo, 161-2
 50. D'Azevedo, 282
 51. D'Azevedo, 306
 52. D'Azevedo, 335
 53. D'Azevedo, 339
 54. D'Azevedo, 340
 55. Sturtevant and Fogelson, 69
 56. Sturtevant and Fogelson, 205
 57. Sturtevant and Fogelson, 374
 58. Sturtevant and Fogelson, ix
 59. Sturtevant and Fogelson, 214
 60. Sturtevant and Fogelson, 673
 61. Sturtevant and Fogelson, 81-82
 62. Sturtevant and Fogelson, 315
 63. Sturtevant, 617
 64. Frank, Andrew K. Indian Removal. 30 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Oklahoma Historical Society's Encyclopedia of Oklahoma History and Culture. . Retrieved 10 July 2009.
 65. Sturtevant and Fogelson, 188
 66. Sturtevant and Fogelson, 598-9
 67. Sturtevant and Fogelson, 290
 68. Sturtevant and Fogelson, 293
 69. Sturtevant and Fogelson, 291
 70. Sturtevant and Fogelson, 302
 71. Haliwa-Saponi Tribe. 22 Nisan 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. . Retrieved 10 July 2009.
 72. Hann 1993
 73. Sturtevant and Fogelson, 78, 668
 74. Hann 1996, 5-13
 75. Milanich 1999, p. 49.
 76. Milanich 1996, p. 46.
 77. Hann 2003:11
 78. Sturtevant and Fogelson, 190
 79. "Paipai Language (Akwa'ala)." 26 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Native Languages of the Americas. . Retrieved 10 Sept 2010.
 80. Steward, Julian H. (1948) Editor. Handbook of South American Indians. Volume 4 The Circum-Caribbean Tribes. Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology Bulletin 143.
 81. "Aboriginal Roots of Cuban Culture." 26 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (retrieved 9 July 2011)
 82. "Prehistory of the Caribbean Culture Area." 5 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Southeast Archaeological Center. (retrieved 9 July 2011)
 83. "Cacaopera." UNESCO World Heritage Centre. (retrieved 1 Dec 2011)
 84. "Cultural Thesaurus." 24 Haziran 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. National Museum of the American Indian. Retrieved 5 Aug 2012.
 85. "Languages of Bolivya." 2 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ethnologue. Retrieved 23 Oct 2012.
 86. "Apiaká: Introduction." 30 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Instituto Socioambiental: Povos Indígenas no Brasil. Retrieved 28 March 2012
 87. "Huachipaeri." 16 Kasım 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ethnologue. Retrieved 18 Feb 2012.
 88. "Cultural Thesaurus." 29 Nisan 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. National Museum of the American Indian. (retrieved 18 Feb 2011)

Kaynakça

 • D'Azevedo, Warren L., volume editor. Handbook of North American Indians, Volume 11: Great Basin. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1986. ISBN 978-0-16-004581-3.
 • Hann, John H. "The Mayaca and Jororo and Missions to Them", in McEwan, Bonnie G. ed. The Spanish Missions of "La Florida". Gainesville, Florida: University Press of Florida. 1993. ISBN 0-8130-1232-5.
 • Hann, John H. A History of the Timucua Indians and Missions. Gainesville, Florida: University Press of Florida, 1996. ISBN 0-8130-1424-7.
 • Hann, John H. (2003). Indians of Central and South Florida: 1513-1763. University Press of Florida. ISBN 0-8130-2645-8.
 • Heizer, Robert F., volume editor. Handbook of North American Indians, Volume 8: California. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1978. ISBN 978-0-16-004574-5.
 • Milanich, Jerald (1999). The Timucua. Wiley-Blackwell. ISBN 0-631-21864-5. Erişim tarihi: 11 Haziran 2010.
 • Pritzker, Barry M. A Native American Encyclopedia: History, Culture, and Peoples. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-513877-1.
 • Steward, Julian H., editor. Handbook of South American Indians, Volume 4: The Circum-Caribbean Tribes. Smithsonian Institution, 1948.
 • Sturtevant, William C., general editor and Bruce G. Trigger, volume editor. Handbook of North American Indians: Northeast. Volume 15. Washington DC: Smithsonian Institution, 1978. ASIN B000NOYRRA.
 • Sturtevant, William C., general editor and Raymond D. Fogelson, volume editor. Handbook of North American Indians: Southeast. Volume 14. Washington DC: Smithsonian Institution, 2004. ISBN 0-16-072300-0.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.