Amerika Birleşik Devletleri Anayasası Altıncı Maddesi

Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının Altıncı Maddesi, Amerika Birleşik Devletlerinin ülkenin anayasası ile uyumlu olarak yapılan yasa ve antlaşmaları düzenler, hükümetin alacağı bir tutumda bir gereklilik olarak dini bir ölçü kullanmasını yasaklar ve Anayasaya göre Konfederasyon Maddeleri ile daha önce oluşturulan borçlardan da Amerika Birleşik Devletlerini sorumlu tutar.

Yasa Maddesi Metni

Bu Anayasa’nın kabulünden önce yapılmış bütün borç anlaşmaları ve girişilmiş yükümlükler, Konfederasyon için olduğu gibi, bu Anayasa uyarınca Birleşik Devletler için de geçerlidir. Bu Anayasa ve bu Anayasa uyarınca yapılacak Birleşik Devletler yasaları; ve Birleşik Devletlerin yetkisi altında yapılmış ya da yapılacak, bütün antlaşmalar, ülkenin en üstün yasası olacak; ve bütün eyaletlerdeki yargıçlar, herhangi bir eyaletin anayasası ya da yasalarındaki karşıt hükümlere rağmen bu üstün yasaya uyacaklardır. Daha önce sözü edilen Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, ve eyaletlerin yasama meclisleri üyeleri, ve hem Birleşik Devletler hem de eyaletlerin yürütme ve yargı organları yetkilileri, bu Anayasa’ya sadık kalacakları hususunda yemin edecek veya söz vereceklerdir; ancak Birleşik Devletler’de herhangi bir görev veya kamu hizmeti için liyakat unsuru olarak bir din sınavı gerekmeyecektir.[1]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.