Amergin

Amergin,(Amairgen olarak da yazılır.) Kelt mitolojisinde Milesia halkının baş druididir.Milesialılar,İrlanda'ya ilk yerleştiğinde tanrısalırk Tuatha De Danaanlılar'la anlaşma sağlamaya çalışmıştır.Hem ruhsal hem de politik otoriteye sahiptir.Kimin kral olacağını belirleyerek İrlanda'nın ilk hükmünü ilan etmiştir.Etkin bir şaman ve kahin olarak,İrlanda tarihini anlatan Lebor Gabala Eren (İrlanda İstilaları Kitabı)'de mistik bir şiir'le onurlandırılmıştır.[1]

Kaynakça

  1. Büyük Dünya Mitoloji Ansiklopedisi, Arthur Cotterel & Rachel Storm, Alfa Yayınları, 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.