Amatuniler

Amatuniler, Ermenice:Ամատունիներ) Ararat bölgesinin Aragatsotn ve Kotayk eyaletlerini kapsayan topraklarda var olmuş 4. yüzyıldan beri bilinen eski bir Ermeni soylu aile. 1021 yılındaki Kars krallığının iktidardaki hanedanlığında 4. yüzyılın başından bu yana etkileri vardır. 797-780 yılları arasında Bizans topraklarına yerleşen Amatuniler bugünkü Hemşinliler'in ataları olarak kabul edilir ve Hemşin topraklarına göç etmelerinin öncülüğünü yapmış aile olarak da bilinir.

Kaynakça

  • Amatuni. Rus Biyografik Sözlük. 28 Kasım 2007 alıntı
  • Toumanoff, Cyril. ⇒ Amatuni. Encyclopaedia Iranica Çevrimiçi Edition. ⇒ Amatuni. Encyclopaedia Iranica Çevrimiçi Edition. 25 Aralık 2007 tarihinde erişildi. 25 Aralık 2007 Tarihinde erişildi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.