Alpleri Koruma Anlaşması

Alpleri Koruma Anlaşması, Alp Dağları'nda sürdürebilir kalkınmayı desteklemek için hazırlanmış uluslararası bir anlaşmadır. Anlaşmanın hedefi, bölgenin gelişimini teşvik etmek ve bu süreçte doğal çevreyi korumaktır. Bu anlaşma Avrupa Birliği ve sekiz hükûmeti (Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, Lichtenstein, Monako, Slovenya ve İsviçre) içermektedir. Anlaşma 1991'de imzaya açılmış, çeşitli protokol ve beyanatların uygulamasını içeren bir Çerçeve Sözleşmesi olarak 1996'da kabul edilmiştir. Anlaşma, Alp Dağları'nın özel niteliklerinin ve belirli özelliklerinin tanınmasını sağlamlaştırmak adına ulusal sınırların dışına çıkarak uluslararası bir aksiyon aramaktadır.

Dış bağlantılar

Resmi sitesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.