Alkilbenzenler

Alkilbenzenler, bir veya daha fazla hidrojen atomunun, farklı büyüklükteki alkil gruplarıyla değiştirildiği benzen türevleridir. Aromatik hidrokarbonların bir alt kümesidir. En basit üye, benzenin bir hidrojen atomunun bir metil grubu ile değiştirildiği toluendir .

Alkilbenzen örnekleri
ana bileşik:
benzen
alkilbenzenler
 Benzen


Toluen

Ksilen (o-, m-, p-Ksilen)


Etilbenzen     Kümen     p-Simen

Yorum: Aromatik bileşiklerin yapısal formları genellikle tek mezomerik formda gösterilir.

Yazınlar

  • Allinger, Cava, Jongh, Johnson, Lebel, Stevens: Organische Chemie, 1. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin 1980, 3-11-004594-X
  • Streitwieser / Heathcock: Organische Chemie, 1. Auflage, Verlag Chemie, Weinheim 1980, 3-527-25810-8, s.1051, 1073-1080.
  • Beyer / Walter: Lehrbuch der Organischen Chemie, 19. Auflage, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1981, 3-7776-0356-2, s. 442-444.
  • Morrison / Boyd: Lehrbuch der Organischen Chemie, 3. Auflage, Verlag Chemie, Weinheim 1986, 3-527-26067-6, s. 707-728.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.