Alkaevli boyu

Alkaevli Boyu Tamgası

Alkaevli (Alkarevli) boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir.Orta asya'dan 10.yy Haleb'e göç etmislerdir. Günümüz yerleşkesi Sivas ve Elazığ Alacakaya civarıdır.

"Alkaevli" kelimesi ak çadırlı anlamında kullanılmıştır. 13. Asırdan sonra Anadolu'ya göç etmişlerdir. Anadolu'daki Elbeyli aşireti de bu boya mensup olup savaşçı kimlikleri ile bilinirler. Halep'ten Ertuğrul Gazi ile göç ettikleri bilinir. Ayrıca Cumhuriyet'in Kuruluş Döneminde Mevcut Yeni Rejime Baş Kaldırmalarıyla da Tanınırlar.samsun vezirköprü ilçesinde de yoğunluk gösterir

Elbeğli'ler

Günümüzde Kendini Elbeğli (İlbeyli, Elbeyli, Elbegli, İlbegli) Olarak Kabul Edenler Aslen Sivas'ta Yaşamaktadırlar. Elbeğli'lerin Halep'ten Geldiğine Dair Söylentiler Vardı Bu Bilgilerin Doğru Olması Bir Yana Halep'ten Önceki Vatanları Meçhul idi. 2004 Yılında Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi'nin (OTAM) 15. Sayısında Kemalettin Kuzucu'nun "Osmanlı Dönemide Sivas İlbeylileri ve İlbeyli Kazası[1]" Araştırma Yazısıyla Sivas Ilbeyliler'in Ana Vatanlarının Bugün ki Türkmenistan Toprakları Olduğu Ortaya Çıkmıştır.

Bunların Yirmi Dört Oğuz Boyundan Bozok Kolunun Günhan Oğullarının Alkarevli (Alka-Evli, AlkaBölük, Alkaövli, Akevli Diyede Geçer) Boyuna Mensup Olduğu Ortadadır. 13. Asırdan Sonra Orta Asya'dan Anadolu'ya Göçler Arasında Halep Yoluyla Sivas'a Yerleşmişlerdir. 18. Asırda ise Yerleşik Düzene Geçerek Bulundukları Bölgeye Ilbeyli Kaza Teşkilatı Kurulmuştur. Bu Durumunu İki Asır Koruduktan Sonra Osmanlı'nın Son Dönemlerine Doğru Bu Statüyü Kaybetmişlerdir. Cumhuriyet Döneminin Ekonomik ve Sosyal Şartları Nedenleriyle Göçler Başlamıştır ve Hala Kendilerini Elbeğli Olarak Tanıtmaktadırlar. Yine Akrabalarının Yaşadığı 43 Köyde Ilbeyli Olarak Tanılınmaktadır.

Elbeğli'lerin 43 Köylerinin Adları:

Sivas Elbeğli Aşireti Köyleri

Karalı, Haydarlı, Yalanak, Akkuzulu, Kartalca, Kızılova, Kızılöz, Sırıklı, Oğuzlar, Gazibey, Karalar, Çongar, Güney, Hanlı, Kayadibi,Menşurlu, Gözmen, Ağcainiş, Bedirli, Damılı, Durdulu, Hayırbey, Çallı, Bostancık, Herekli, Çaypınar, Savcun, Karapınar, Tatlıcak, Kabasakal, Koyuncu, Kavlak, Keçili, Sorguncuk, Aylı, Sarıdemir, Damlacık, Kahyalı, Apaköy, Yaramış, Yeniapardı, Eskiapardı, Yenikızılcakışla, Aylı, Eskiköy,Menşurlu

Kemalettin Kuzucu'nun Araştırmasında 42 Köy Diye Geçiyor Yalnız Sivas Elbeyli Derneği[2] Tarafından Hazırlanan, Köy İsimlerini Hayırbey Köyünden İlhami Çil'in Verdiği Harita 43 Köy İhtiva Etmektedir.

Elbeğli'lerin Ana Vatanlarının Şeceresi ise Yukarda Geçtiği Gibi Oğuzlar > Bozoklar > Günhanoğulları > Alkarevli (Alka-Evli AlkaBölük Alkaövli Akevli) Şeklindedir. Şecerinin Kaynağı Oğuz Kağan Destanları'dır.

Oğuzlar 10.YY'a Kadar Bulundukları Coğrafyadan Muhtelif Sebeplerden Ötürü Büyük Kümeler Halinde Anadolu'ya Göçmüşlerdir.Bugün ki Türkmenistan Türkleri Göç Etmeyip Anayurtta Kalan Oymakların Torunlarıdır.Bugün ki Türkmenistan Türkleri Göç Etmeyip Anayurtta Kalan Oymakların Torunlarıdır. Esas Olarak Bozoklar ve Üçoklar Olarak İkiye Ayrılmıştı.

Kayı: Sağlam.

Bayat: Mutlu, yiyeceği bol.

Alkarevli: Nereye varsa başarı g.österir.

Karaevli: Kara Otağlı yani evleri kara.

Ek Bilgiler

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Anadoluda Türkmenler ve Yörükler, Orhan Sakin - https://sites.google.com/site/karaarslanfm/kütahyalinkleri

* Oğuz Kaan Destanları

  1. Dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1272/14646.pdf
  2. http://www.elbeyli.org/
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.