Alioğlu

Alvi veya Alwi popüler bir Müslüman soyadı. İslam'ın dördüncü Halife Ali'sine mensup veya mensup insanlar anlamına gelir. Peygamber Muhammed'in soyundan gelen en yüksek Seyyid kastına aittirler. Bu soyadına sahip insanlar dünyanın birçok yerinde bulunsa da, bu topluluk aslında Ali'den olduğu için Alvi denilen Seyyid topluluğunun bir alt kastıdır. Bunlara Sufi Seyyid Yehi Seyyidleri de denir. Fatami ve Fatimi olmayan Sadat yani Seyyid de bu cemaatin içindedir. Şah Silsila'nın torunları olarak Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Nepal'de Alvi Seyyidler olarak bilinirler. Hindistan ve Nepal'de, Sufi Seyyid Badiuddin Zinda Shah Madar ile ilişkilendirilirler, dolayısıyla Şah Madarlar olarak da adlandırılırlar. Selefleri Fakiri'nin (Garibo) hayatını İslam'ı yayma kampanyasında geçirdi, dolayısıyla bugün ırkları, Mian, Sai, Baba, Alvi Shah, Madar, Qazi, Pir, Shah Saheb, Dewan (Dewan) Saheb vb. isimleriyle bilinir. Aslında bu insanlar Seyyid cemaati ile ilgileniyorlar. Bu insanların sayısı daha çok Hindistan-Pakistan'da.

Alevi bir Arap cemaatidir ve Ali'nin eşi Hazreti Fatıma'dan başka çocukları vardır Aleviler Sünni bir millettir, Ali'nin torunları oldukları için milletleriyle gurur duyarlar. Türkiye'de bulunur, kanları Syeds ile karıştırılır.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bihar Shariat Şartları Cilt 14 Cilt III
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.