Ali Rıza Bey

Ali Rıza Bey (1830; Vaniköy, Üsküdar, İstanbul - 1886 Ilgın, Konya), Osmanlı siyasetçi.

Darphane Nazırı Ali Rıza Efendi’nin oğludur. İlk tahsilinden sonra 17-18 yaşlarında eniştesi Dürrizade Eşref Bey’in beraberliğinde Mekke, Medine, Mısır ve Yemen taraflarına seyahat etmiştir. İstanbul’a dönüşünde Mektubi-i Hariciye Kalemi’ne devam ederek orada kendini göstermiş ve Teşrifat-ı Hariciye Muavini olmuştur.

Kırım Harbi esnasında İstanbul’a gelen İngiliz subaylarıyla tanışmasından ve yabancı dillere aşinalığından dolayı halk arasında İngiliz Ali Bey namıyla şöhret bulmuştur.

1855 yılında Viyana Sefareti başkatipliğine, daha sonra Berlin Sefareti Müsteşarlığı’na tayin edilmiştir. Berlin dönüşünde 6. Belediye Dairesi Müdürlüğü görevini almıştır. 1871’de Nafıa Müsteşarlığı’na atanmıştır. 21 Eylül 1871 - 18 Mayıs 1872 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Şehremaneti’nden sonra Nafıa ve Zabtiye Müsteşarlığı da yapmış, bir süre de Hariciye’de çalıştıktan sonra Şura-yı Devlet Azalığı’na getirilmiş, Meclis-i Mebusan’ın açılışında ayan üyesi olmuştur. Meclisin dağıtılması üzerine Konya'ya sürgün edilmiştir.

Jön Türk lideri Ahmed Rıza Bey'in babasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.