Ali Naci Karacan

Ali Naci Karacan, (d. 1896, İstanbul - ö. 7 Temmuz 1955, İstanbul) Türk gazeteci ve yazar.

Gazete sahibi Ercüment Karacan'ın babası, Number 1 FM radyosunun sahibi Ömer Karacan'ın dedesidir. Fransız Frerler Okulu'nu (Saint Joseph Lisesi) ve Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Gençliğinde Servet-i Fünûn'da aruz vezniyle şiirleri yayınlandı. Tasvir-i Efkâr gazetesinde üç yıl çalıştı; sonra İkdam'a geçti. Bu gazetede İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni eleştiren yazılar yazdı. Vakit'te yazı işleri müdürü oldu. I. Dünya Savaşı'nda Bağdat'ta görev yapan Goltz Paşa'nın hizmetinde mütercim olarak görev yaptı. İki arkadaşıyla birlikte Türk Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen Akşam gazetesini yayınladı. Akşam'da Necmettin Sadık Sadak ve Falih Rıfkı Atay ile birlikte çalıştı. İsmet İnönü başkanlığında Lozan Antlaşması müzakerelerini gerçekleştiren heyette yer aldı ve İsviçre'ye gitti. İkdam'ı yeniden çıkardı, gazete kapanınca Viyana'ya gitti. 1931'de Viyana'dan döndü, sırasıyla Politika ve İnkılap gazetelerini yayınladı. Bunlar da kapandıktan sonra 1935'te Tan gazetesini kurdu. 1936'da Tan'dan ayrılıp Anadolu Ajansı temsilcisi oldu. 1948'e dek yurt dışında kaldı. 1950'de Milliyet gazetesini kurdu. Milliyet'in "Anayasa"sı adını verdiği yayın programını ve biçimini Peyami Safa ve Cemil Cahit Toydemir'le birlikte hazırladı. 1955'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Sportif görevi
Önce gelen:
Nasuhi Baydar
15. Fenerbahçe SK Başkanı
1926-1927
Sonra gelen:
Muvaffak Menemencioğlu

Eserleri

  • Ya Hürriyet Ya Ölüm (1934)
  • Lozan Konferansı ve İsmet İnönü (1943)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.