Ali Münif Yeğenağa

Ali Münif Yeğenağa (1874 - 3 Ocak 1951), Türk devlet ve siyaset adamı.

Alimünif Bey (Yeğenağa)
Adana Belediye Başkanı
Görev süresi
1922-1926
Yerine geldiği Diblanzade Mehmet Fuad
Yerine gelen Turhan Cemal Beriker
Kişisel bilgiler
Doğum 1874
Ölüm 3 Ocak 1951 (77 yaşında)
Adana, Türkiye

Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten sonra (1896) çeşitli yerlerde kaymakamlık ve valilik yaptı. II. Meşrutiyet 'in ilanından sonra Meclis-i Mebûsan'da Adana (1908-1912) ve Halep (1914-1918) milletvekilliği yaptı. Talat Paşa Hükûmeti'nde Nafıa Nazırlığı ( Bayındırlık Bakanlığı ) yaptı (1917-1918). I. Dünya Savaşı sonrası Anadolu'nun işgaline tepki göstermek ve işgali protesto etmek amacı ile çalışmalara başladı. 1 Aralık 1918 tarihinde işgallere karşı kurulan Kilikyalılar Cemiyeti 'nin kurucuları içinde yer aldı. Mondros Ateşkes Antlaşması'dan sonra İngilizler tarafından tutuklanıp Malta'ya sürgüne gönderildi. Serbest kaldıktan sonra Adana belediye başkanlığı yaptı (1922-1926). TBMM III. Dönem Mersin, IV. Dönem Adana, V., VI., VII. ve VIII. Dönem Seyhan Milletvekilliği ile III. Dönem Dâhiliye Encümeni Reisliği yapmıştır. Ali Münif Yeğenağa 3 Ocak 1951 yılında Adana'da öldü.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.