Algoloji

Algoloji veya fikoloji, algleri inceleyen bilim dalıdır. Yaşam bilimlerinin bir dalı olan algoloji, genellikle bitki biliminin bir alt dalı olarak kabul edilir.

Kelp (Hazards Körfezi, Freycinet Ulusal Parkı, Tazmanya, Avustralya)

Algler, sucul ekosistemlerde birincil üreticiler olan önemli bitkilerdir. Birçoğu, ıslak ortamlarda yaşayan ökaryotik, fotosentetik organizmalardır. Gerçek kökleri, gövdeleri ve yaprakları olmadığı için yüksek bitkilerden ayırt edilirler. Fitoplankton ve diğer mikro algler dahil olmak üzere, pek çok türü tek hücreli ve mikroskobiktir. Diğerleri ise belirli ölçüde çok hücrelidir ve bunlardan bazıları büyüyebilir (örneğin, kelp ve Sargassum gibi su yosunları).

Algoloji, mavi-yeşil algler veya siyanobakteriler olarak bilinen prokaryotik formları da inceler.

Algoloji ile ugraşan biyologlara algolog veya fikolog denir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.