Alfanümerik

Alfanümerik, Latin alfabesindeki harfleri (A-Z, a-z) ve Arap rakamlarını (0-9) kullanan karakter dizisini tanımlamakta kullanılan bir sıfat. Benzer şekilde bu dizinin üyelerinden her biri de alfanümerik olarak tanımlanır. Geniş tanımıyla noktalama işaretlerini ve bazı diğer özel karakterleri de kapsar.[1]

Yunanca alfa (άλφα) ve Latince numerus (numara, rakam) sözcüklerinden türetilmiştir. Türkçede ilk kez 1976 yılında kullanılmıştır.[2]

Kaynakça

  1. "alphanumeric." 27 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Dictionary.com. Erişim: 9 Eylül 2012.
  2. "alfanümerik." 16 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. NişanyanSözlük.com. Erişim: 9 Eylül 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.