Alexandre Parodi

Alexandre Parodi (d. 1 Haziran 1901, Paris 17. arrondissement - ö. 15 Mart 1979, Paris) Fransız diplomat ve hukukçu.

Alexandre Parodi (26 Ağustos 1944)

1926 yılında Danıştay denetçisi olmuş ve bu dönemde idare hukukunun oluşmasına katkıda bulunmuştur. 1929-1938 yılları arasında Ulusal Ekonomik Konsey (daha sonra Ekonomik ve Sosyal Konsey) genel sekreter yardımcısı olmuştur. 1933-1938 yıllarında Hükûmet Komiseri olmuştur. 1938'de Danıştay tetkik hakimi olmuş, kısa bir dönem Çalışma Bakanı Charles Pomaret'nin teknik danışmanı olmuş, 1939'da Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.

Vichy Rejimi'nde Çalışma Bakanlığı'ndaki görevleri son bulmuş bunun üzerine Güney Fransa'da görev yapmaya başlayan Danıştay'a dönmüş bu dönemde direnişçiler ile ilişki kurmaya başlamış ve uzman ekibi kurmuştur. Bu dönemde Gestapo çeşitli belgelerle Paris genel delegasyonuna itirazda bulununca Parodi kendini 1943'ten itibaren gizlemeye başlamıştır.

1944'te General de Gaulle'ün isteği üzerine, İşgal Fransası'nda, Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi'nin genel delegesi olmuştur. Paris'in kurtuluşunda büyük rol oynayarak alanda direniş örgütleri ile, Cezayir'deki Fransa Geçici Hükûmeti ve Ulusal Direniş Konseyi arasında aracı olmuştur. 25 Ağustos 1944'te Paris'te Charles de Gaulle'e eşlik etmiş ve Champs-Élysées'deki büyük yürüyüşte de Gaulle'ün yanında yer almıştır. Kurtuluş Yoldaşları nişanı sahibidir.

1944-1945 yılları arasında Charles de Gaulle Hükümeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuştur. 1946-1960 yıllarında diplomatik kariyer yapmıştır. 1946-1949 yılları arasında Birleşmiş Milletler nezdinde Daimi Temsilci, 1949-1954 yıllarında Dışişleri Bakanlığı genel sekreteri, 1955-1957 yıllarında NATO nezdinde Daimi Temsilci, 1957-1960 yılları arasında ise Fas Büyükelçisi olarak görev ifa etmiştir.

1960-1970 yılları arasında Danıştay Başkan yardımcısı olmuştur.[1]

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.