Alemdar (gazete)

Alemdar, İstanbul'da yayımlanan ve Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan günlük gazete (1912-Eylül 1922).

Refii Cevad'ın (Ulunay) sorumluluğunda ve Ahmet Kadri'nin (Pehlivan Kadri) yönetiminde yayımlanmaya başladı. Başyazarlığını uzun süre Hüseyin Şükrü yaptı. İttihat ve Terakki iktidarına muhalefet ettiği için birkaç kez sıkıyönetimce kapatıldı. Takvmli Gazete ve Teşrih adlarıyla yeniden çıkarıldı. Mahmud Şevket Paşa'nın bir suikast sonucu öldürülmesinden (Haziran 1913) sonra Refii Cevad Sinop'a sürülünce yayımına bir süre ara verdi. Mütareke döneminde yeniden yayımlanmaya başladı (5 Aralık 1918). İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin organı durumuna gelen ve işgalcilerle işbirliği içinde Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya yandaş bir yayın politikası izleyen Alemdar, Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkarak bu hareketi "amaçsızlık" ve "maceraperestlik" olarak niteledi. 1922'de Refii Cevad'ın Yüzellilikler listesine alınarak yurtdışına gönderilmesi üzerine kapandı.

Halit Fahri'nin (Ozansoy) tiyatro eleştirileri, Sedat Simavi'nin karikatürler yayımladığı gazetenin, cumartesi günleri verdiği edebiyat eki (Nüsha-i Edebiye) ilgi görmüştü.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.