Alata Çayı

Alata Çayı Mersin ili Erdemli ilçesinde bir çaydır. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü adını bu çaydan almıştır.

Çayın kaynağı Toros Dağlarında 1500 rakımlı Küçüksorgun yaylası dolaylarındadır. Bu bölgede Sorgun Çayı olarak bilinir. Çay 90 kilometre kadar güneye akarak, Erdemli kent dokusu içinde 36°36′13″K 34°19′10″D koordinatlarında Akdeniz’e dökülür. 1897 tarihli Adana Salnamesine göre bu çay Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mersin ve İçil (İçel) sancakları arasındaki sınırı belirtiyordu [1] Duyun'u Umumiye adına bölgede araştırmalar yapan Fransız Oryantalist Vital Cuniet'in 1892 tarihli haritasında da bu durum görülmektedir.(Sonradan Mersin ve İçil birleştirilmiştir.)

Baraj inşaatı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Alata çayı üzerinde bir hidroelektrik santral inşaatı yaptırmaktadır. 1290 metre kotundaki baraj hizmete girdiğinde hem sulama amaçlı olarak kullanılacak, hem de elektrik üretecektir. Planlanan elektrik enerjisi üretimi yıllık 37678 GW saat olacaktır.[2]

Kaynakça

  1. İbrahim Bozkur-Birgül Bozkurt-Sırma Hasgül: Salname'i Vilayet'i Adana, ISBN 978-605-83847-0-5
  2. Devlet Su İşleri sayfası
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.