Alan şiddeti ölçü aleti

Alan şiddeti ölçü aleti telekomünikasyonda yayının sebep olduğu alan şiddetini ölçmek amacıyla kullanılan bir ölçü aletidir.

Yayın gücü ve alan şiddeti

Telekomünikasyonda alan şiddeti yayın gücünün karekökü ile orantılı ve uzaklık ile ters orantılıdır. Verici anten yarım dalga dipol olduğu zaman;

Bu ilişkide

E volt/m cinsinden alan şiddeti,
P watt cinsinden yayın gücü ve
d metre cinsinden uzaklıktır.

Ne var ki bu ilişki uygulamada yetersizdir. Yeryüzü engebeleri ve yansımalar sebebiyle alan şiddeti kuramsal hesapla bulunan değerden çok daha farklı olabilir. Gerçek değer ancak ölçme yoluyla bulunur.

Ölçü aleti

Alan şiddeti ölçü aleti gerçekte bir radyo ve televizyon alıcısı gibi bir alıcıdır. Antenden gelen sinyal bir alternatif akım miliampermetresine uygulanır. Ampermetre skalası genellikle bir dBV/m skalasıdır.

Okunan değer alıcı anten kazancına da bağlı olduğu için, ölçü aleti üreticisi kullanılan anten tipi ve anten yüksekliği için düzeltme katsayısı verir.

Kimi ölçü aletlerinde bir hoparlör ve monitör ile okunan değeri kaydeden bir yazıcı da bulunabilir.

Minimum alan şiddeti

Uluslararası normlara göre kaliteli yayın izleme için gereken minimum alan şiddeti [1] (dB/m cinsinden) ;

VHF (TV) Bant I :48
VHF (FM) Bant II :70 (Büyük kentlerde)
VHF (TV) Bant III:55
UHF (TV) Bant IV :65
UHF (TV) Bant V :70

Kaynakça

  1. K.H.Kaltbeitzer: Technical Monograph 3104, EBU Technical Centre, 1965, p.24
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.