Akkoyunlu Elvend Mirza

Sultan Elvend Mirza

Devrine aid sikke
Akkoyunlu Hükümdarı
Hüküm süresi 1498-1501
Önce gelen Sultan Muhammet
Sonra gelen Saltanat bitti
Tam ismi
Sultan Elvend bin Yusuf bin Hasan
Hanedan Akkoyunlu
Babası Yusuf Bey Bayandur
Dini İslam

Akkoyunlu Elvend Mirza - Akkoyunlu sultanı, Uzun Hasan'ın torunu, Yusuf Bey Bayandur'un ikinci oğlu.

Hayatı

Çocukluğu ile ilgili pek fazla bilgi yok. 1478 yılında amcası Sultan Halil tarafından Şiraz valisi olarak atandı.[1] Amcası Uğurlu Mehmet'in oğlu Gödek Ahmet'in vefatı üzerine Azerbaycan tahtına sahip oldu. Saltanatının ilk yıllarında abisi Sultan Muhammet'le taht kavgasına tutuştu.[2] 1499 yılında amcası Sultan Yakup'un oğlu Sultan Murat'la sulh bağladı ve Akkoyunlu saltanatını ikiye ayırdı. Bundan sonra 1500-1501 yıllarında git gide artan Safevilerle mücadele etti. Ancak Ağustos 1501'de Şeyh İsmail'le Şerur Ovası'nda karşılaştı ve yenildi.[3] Şeyh İsmail'in Tebriz'e girerek kendisini şah ilan etmesi sonucunda tüm kuvvetlerini kaybetti ve Erzincan'a çekildi.

Kaynakça

  1. Həsən bəy Rumlu, "Əhsən ət-Təvarix", səh. 234
  2. Эфендиев О. А. Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI века. Баку, 1961, səh. 90-91
  3. Həbib əs-Siyər, c. 4, səh. 499-500
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.