Akım yoğunluğu

Akım yoğunluğu elektrik devresinde yoğunluğun bir ölçüsüdür. Vektör olarak danımlanır ve elektrik akımının kesit alana oranıdır. SI'de akım yoğunluğu amper/metrekare veya coulomb/saniye/metrekare cinsinden ifade edilebilir.

Akım yoğunluğu şöyle tanımlanabilir:

Burada

, akım yoğunluk vektörü (SI biriminde amper/metre kare)
, hacim başına birim yoğunluk (SI biriminde m-3)
, her bir parçacığın yükü (SI biriminde coulomb)
, yük yoğunluğu (SI biriminde coulomb/metre küp)
, parçacığın ortalama sapma hızı (SI'da metre/saniye)

büyüklüklerini göstermektedir.

Bir S yüzeyi boyunca akan akım şöyle hesaplanabilir:

Burada akım, akım yoğunluk vektörü ile diferansiyel yüzey elemanı 'nın noktasal çarpımının integralidir. Örneğin, akım yoğunluğunun net akısı S yüzeyi boyunca uzanan vektör alanıdır.

Akım yoğunluğu Ampère yasasında önemli bir parametredir (Maxwell denklemlerinden biri). Bu, akım yoğunluğu ile manyetik alan arasındaki ilişkiyi gösterir.

Akım yoğunluğunun ıraksayı

Iraksay teoreminden elde edilen

ile yük korunumundan hesaplanan

kullanılarak tüm hacim için bu değer

olarak hesaplanır.

Bu süreklilik denklemi olarak da adlandırılır.[1]

Kaynakça

  1. Griffiths, D.J., Introduction to Electrodynamics, page 213, Prentice-Hall International, 1999
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.