Akış aşağı ve akış yukarı (DNA)

Moleküler biyolojide akış yukarı ve akış aşağı terimleri DNA veya RNA'da relatif konum belirtmek için kullanılan terimlerdir. Her DNA veya RNA ipliğinin bir 5' ucu ve bir 3' ucu vardır, bunlar riboz veya deoksiriboz halkasındaki karbonların numaralarıyla ilişkilidir. Nükleik asit ipliğinde söz konusu konuma göreli olarak, "akış aşağı" ipliğin 3' ucu tarafıdır. DNA iplikleri birbirlerine ters doğrultuda oldukları için bir ipliğin akış aşağısı öbür ipliğin akışyukarısıdır.

Örnekler

Transkripsiyonu sırasında RNA polimeraz DNA zinciri üzerinde akış aşağı yönde ilerler. Transkripsiyon başlama noktasının akış yukarısında bulunan promotöre bağlanan transkripsiyon faktörleri transkripsiyon hızını düzenlerler. Translasyon sırasında ribozomu mRNA üzerinde akış aşağı yönde ilerler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.