Ahmet Lütfullah

Ahmet Lütfullah (Prens Lütfullah) (d.1880, İstanbul- ö.Fransa 1973, Türk siyasetçi ve düşünür.

1879 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Seniha Sultan, babası Damat Mahmud Celalettin Paşa ve Abisi Prens Sabahattin'ydı.Sosyoloji alanında çalışma yapan ilk Türk aydınlarından birisidir. Adem-i Merkeziyetçilik adını verdiği siyasi düşünceyi savunan Prens Lütfullah, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra imparatorluğu yöneten İttihat ve Terakki'ye yönelen muhalefetin düşünsel önderidir. Görüşleri, günümüz Türkiyesi'ndeki merkez sağ partilerin temel ideolojisi kabul edilir. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi olan Osmanlı Ahrar Fırkası'nın kurucusudur.

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecit'in torunu, V. Murat, II. Abdülhamit, V. Mehmet, ve VI. Mehmed'in yeğenidir.

5 Eylül 1931-30 Ağustos 1932 tarihleri arasında Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevinde bulundu.[1]

Hanedanla anne tarafından gelen bağından ötürü bir “sultanzâde” idi ancak “prens” unvanını kullanmıştır.

Bir kız ve bir oğul sahibidir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.