Ahmed Paşa Antlaşması

Ahmed Paşa Antlaşması, 10 Ocak 1732 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir.

Ahmed Paşa Antlaşması
Tür Barış Antlaşması
İmzalanma 10 Ocak, 1732

Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

  1. Kuzeyde Aras Irmağı iki ülke arasında sınır kabul edildi.
  2. Güneyde Kasr-ı Şirin sınırı değişmedi.
  3. Revan, Gence, Tiflis, Nahcivan, Şirvan ve Dağıstan Osmanlılarda kaldı.
  4. Tebriz, Kirmanşah, Hemedan, Luristan ve Erdelan ise İran'a bırakıldı.

Söz konusu antlaşma Osmanlı Devleti'ni memnun etmedi ve sadrazam azledildi. Dolayısıyla, kırılgan bir barış ortamı oluştu. 1733'te İran'da iktidarı tamamen ele geçiren Nadir Şah, Osmanlıların eline geçen Kafkas topraklarını geri almak için fırsat kollamaya başladı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.