Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi

Ahmet Muhtar Molla Bey Efendi
Doğum 1807
İstanbul
Ölüm 1882
İstanbul
Meslek Müderris, kadı, kazasker, Şeyhülislam

Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1807-1882) Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde 2 kez Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamı olarak görev yapmış bir din adamıydı[1].

1807 yılında İstanbul'da doğmuş olan Ahmed Molla Bey Efendi, Gürcü asıllı sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın torunuydu. Annesi ise I. Abdülhamid'in kızı Atiyyetullah Hanım Sultan’dı. 1848-1855 yılları arasında Takvim-i Vekayi gazetesinde çalıştı. 1855 yılında Selanik kadısı oldu. 1856 yılında Haremeyn, 1861 yılında İstanbul, 1868 yılında da Anadolu kazaskeri oldu.

17 Eylül 1871 tarihinde Abdülaziz döneminde Mahmud Nedim Paşa'nın sadrazamlığa atanmasıyla birlikte ilk kez şeyhülislamlığa atandı[2]. Mahmud Nedim Paşa'nın görevinden alınmasından kısa bir süre sonra da bu görevden alındı. 18 Nisan 1878 tarihinde II. Abdülhamit döneminde tekrar şeyhülislam oldu. Bu seferki görev süresi sekiz ay sürdü ve 4 Araalık 1878 tarihinde görevinden alındı.

22 Aralık 1882 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Mezarı İstanbul'un Üsküdar semtindeki İnadiye tekkesindedir. Paşa torunu olduğu için "Bey efendi" veya "Molla Bey" sıfatıyla anılırdı.

Kaynakça

Önce gelen:
Hasan Fehmi Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1871 - 1872
Sonra gelen:
Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi
Önce gelen:
Kara Halil Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1878
Sonra gelen:
Uryanizade Ahmed Esad Efendi
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.