Ahmed Dürri Efendi

Ahmed Dürri Efendi, Türk elçi. Yazdığı Ahmed Dürri Efendi'nin İran Sefaretnâmesi eseriyle tanınır.

Pasarofça Antlaşması sonucu Avusturya-İran ticaret yollarına ait meselelerin halledilmesi için Şıkkı-sani defterdarı payesiyle İran'a giden Ahmed Dürri Efendi'nin kaleme aldığı yapıt İran'la ilgili sefaretnamelerin ilkidir. Bu eserde seyahat sefahatı, İran saray hayatı, İran idaresinde olan Kafkas ülkeleriyle bu ülkenin ilişkileri ve idarî durumu anlatılır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/30/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.