Ahlâkçılar listesi

Etik
Kuramsal

Meta-etik
Tasvirî etik · Normatif etik
Konsekvenşializm
Deontoloji
Erdemlilik
Himâye Etiği
İyi ve Kötü · Ahlâklılık

Uygulamalı etik

Biyoetik · Tıbbî etik
Mühendislik · Çevresel
İnsan hakları · Hayvan hakları
Yasal · Basın
Ticârî · Pazarlama
Din  · Savaş

Temel konular

Adâlet · Değer
Hak · Görev · Erdem
Eşitlik · Hürriyet · Güven
Hür irâde · Rızâ
Ahlâkî sorumluluk

Önemli filozoflar

Aristo · Konfüçyüs
Aquinas
Hume · Kant
Bentham · Mill
Kierkegaard · Nietzsche
Hare · Rawls  · Nozick

Listeler

Ahlâkî konular listesi
Ahlâkçılar listesi

Ahlâkçılar listesi, konuları dışındaki otoriteler tarafından etik konusuna büyük katkıları olduğu öne sürülen kişileri bir araya getiren bir listedir. Bu kişiler, kısmen dînî veya politik kişiliklerdirler.

Listedeki her kişi, etik çalışmaları ya da ele aldıkları problemleri açısından bilinmektedirler.

A

B

C

D

E

F

G

H

İ

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.