Agron (Lidya kralı)

Agron, Herodot'un bahsettiği efsanevi Lidya kralı, aynı zamanda Heraklid soyundan gelen ilk kraldır. Heredot'a göre Heraklid hanedanı 22 nesil ve 505 yıl boyunca sürmüştür. Son temsilcisi yaklaşık MÖ 687'de ölen Kandaules'tir. Bu nedenle Heredot, Agron'un doğum yılı olarak MÖ 1192'yi önermektedir.[1][2]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.