Agnostik olduğu bilinen kişiler listesi

İlgili makaleler
Dinsizlik

Agnostik teizm · Agnostik ateizm
Agnostik Nötralizm
İgnostisizm · Apateizm
Zayıf · Güçlü

Seküler hümanizm  · Post-teizm
Özgür Düşünce  · Dinin Eleştirisi
Dinden Hür Olma From Religion Kuruluşu
Antiklerikalizm · Anti-din
Parodi din · Deizm

Metafiziksel · Dinsel · Doğalcılık

Kişiler
Kitaplar

Tanrı Yanılgısı
Tanrı büyük değildir · İnancın sonu
Kutsal Kitapların Kaynakları

Portal ·

Kaynakça

  1. "My position concerning God is that of an agnostic." Albert Einstein in a letter to M. Berkowitz, 25 October 1950; Einstein Archive 59–215; from Alice Calaprice, ed., The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000, p. 216. As quoted at stephenjaygould.org 11 Ağustos 2011 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi (Retrieved 20 June 2007)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.