Aggregata

Aggregata sporlular şubesindeki alveolata parazitlerdir. Cins ilk kez 1854'te Lieberkühn tarafından tanımlanmıştır. Günümüzdeki adını 1885'te Frenzel vermiştir. Cinsin önceki adı Benedenia idi.

Yaşam döngüsü

Türün yaşam döngüsü 1914'te tanımlanmıştır. Parazitin hayatı boyunca yaşadığı iki farklı canlı vardır. Eşeyli evrelerini kafadan bacaklıların sindirim organlarında yaşarlarken, eşeysiz evrelerini kabukluların sindirim organlarında yaşarlar. Aggregata'lar kafadan bacaklıların sindirim organlarındayken merogoni veya gametogoni yoluyla ürerler. Bazen kafadan bacaklıların diğer organlarında da üredikleri görülmüştür. Parazitler dışkı veya diğer yollarla kabuklunun vücuduna geçer. Parazit bir kabuklu tarafından yendiğinde - çoğunlukla yengeç - kabuklunun sindirim sistemini enfekte eder. Parazitin yaşam döngüsü kabuklunun bir kafadan bacaklı tarafından yenmesiyle son bulur.

Sinonimler

  • Aggregata duboscqi Moroff 1908 - Aggregata coelomica
  • Aggregata frenzeli Moroff 1908 - Aggregata eberthi
  • Aggregata mamillana Moroff 1908 - Aggregata eberthi
  • Aggregata mingazzinii Moroff 1908 - Aggregata eberthi
  • Aggregata minima Moroff 1908 - Aggregata eberthi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.