Aeronautical mobile service

Aeronautical mobile service (AMS), aeronautical stations (havacılık istasyonları) ile uçaklar arasında veya uçaklar arasında hizmet veren mobil bir hizmet birimi.[1] Survival craft stations (hayatta kalma istasyonları) ile emergency position-indicating radio beacon stations (acil durumlarda konum bildirici radyo işaret istasyonları) kendilerine tahsis edilmiş tehlike ve acil durum frekanslarını kullanarak AMS hizmeti verebilirler.[1]

AMS hizmeti veren yer istasyonlarına aeronautical station denir. Bazı durumlarda bu istasyonlar bir gemide veya deniz platformunda da yer alabilirler.[2]

Kaynakça

  1. Aeronautical mobile service EUROCONTROL
  2. CAP 413 Radiotelephony Manual. Glossary
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.